Derfor handler OKR om ledelse, kultur og mindset

Som værktøj er OKR (Objective Key Results) utroligt simplet, men for at det bliver implementeret succesfuld kræver det en ændring i virksomhedens kultur, en ændring i måder lederne leder på og en ændring hos medarbejdernes mindset. Virksomheden skal turde lade medarbejderne tage mere ansvar og bedrive selvledelse.


OKR handler ikke om, hvilke mål I sætter, men derimod hvordan mål bruges taktisk i virksomheden🤔

Det er ikke nok at du har en slagboremaskine, du skal også have de rette forudsætninger for at bruge den. Det kræver både at du har træning i at bruge slagboremaskinen og forståelse for forskellige materialer. Sådan er det også med OKR, som er et simpelt værktøj, men også svært at bruge i praksis.

Hvis I som virksomhed gerne vil implementere OKR, kræver det at i arbejder med tre områder i virksomheden:

  1. Kulturen i virksomheden skal understøtte en mere transparent og åben kommunikation. Det kræver især en investering i relationerne medarbejderne i mellem.
  2. Ledelsesstilen skal tilpasse, så den enkelt medarbejder får mere (ledelses) ansvar selv og lederne skal i højere grad understøtte forandringsprocessen: Det transformative lederskab.
  3. Mindsettet i hele virksomheden skal ændres fra individuelle KPIer til mål, der går på tværs af medarbejdere og afdelinger, og som kan prioriteres løbende.

Fandt du artiklen interessant, så kan du til hele episode 191 ‘“Hvordan implementerer du succesfuldt OKR?” Med Jakob Møller Beck At Turde FM.

Tak fordi du læste med🙏