Hvordan implementerer du succesfuldt OKR?

OKR står for Objective Key Results og er et moderne styringsværktøj, som understøtter virksomhedens strategi på tværs af virksomheden og sikrer, at alle løber i samme retning. Men hvad skal der egentligt til, for at lykkedes med implementeringen? Udfordringen er ikke at benytte OKR, men derimod at skabe de rette forudsætninger i forhold til kulturen, ledelsen og medarbejderne.

Implementeringen af OKR handler om at skabe den rette ledelse, kultur og mindste i virksomheden.

Jakob Møller Beck fra MøllerBeck hjælper virksomheder med at implementere OKR – en proces, der ikke har fokus på selve anvendelsen af værktøjet, men i stedet om at skabe det rigtige fundament for at lykkedes med OKR. I episode nummer 191 på At Turde FM deler han ud af hans viden og erfaringer, med at skabe virksomhed, hvor ansvaret og ledelse i højere grad uddelegeres til medarbejderne. I episoden kommer vi blandt andet omkring emner som:

OKR kan ved første øjekast ligne et værktøj til at sætte mål, der understøtter en agil og formålsdrevet virksomhed, men det er også en kultur ændring i virksomheden. Hvis virksomheden ikke er klar til at uddelegere ledelse og medfølgende ansvar til medarbejderne, så kommer værtøjet ikke til sin ret. Daxiomatic er en virksomhed, der netop er lykkedes med at bygge en sådan kultur – det kan du høre mere om i episode 153.

Tak fordi du læste med🙏
Brian