Hvordan sætter virksomheder mål, der understøtter deres formål?

Du bliver hvad du måler, eller sagt på en anden måde, så får virksomheder det de måler på. Medarbejderne vil fokusere på de KPI (Key Performance Indicators) som virksomheden giver dem og det er ikke altid hensigtsmæssigt. I OKR (Objective Key Results) er medarbejderne med til at definere målene.


Ved at inkludere medarbejderne i at sætte egne mål, får de indsigt i hvorfor de måles og ikke kun hvad de måles på.

I OKR er medarbejderne med i processen om at prioritere og udvælge målene for dem selv, afdelingen og virksomheden. Arbejdet meda t prioritere og udvælge målene giver medarbejderne indsigt og hvorfor det lige præcist er de valgte mål, som de fokuserer på i den kommende periode.

Når målene for virksomhed, afdeling og den enkelte skal prioriteres og udvælges, så sker det i forhold til virksomhedens strategi, vision og i sidste ende formål. Medarbejderne får mulighed for ikke kun at vide, hvad de bliver målt på, men også hvorfor det lige præcist er de mål, som er i fokus. Det skaber både en bedre forståelse for målene, men også en forankring af virksomhedens formål hos medarbejderne. Som en del af processen med at finde frem til de de aktuelle OKR’er vil medarbejderne indse, at målene er relevante fordi de støtter op om formålet og det i sidste ende er formålet som er virksomhedens Nordstjerne og ikke de enkelte mål.

Du kan lytte til hele episode 191 ‘Succesfuld implementering af OKR med Jakob Møller Beck At Turde FM.


Tak fordi du læser med🙏

Få mere inspiration i nyhedsbrevet, der svarer på de spørgsmål som fremtidens virksomheder bør stille sig selv. Viden og erfaringer fra 190+ episoder, der skal inspirere dig til at udfordre virksomheden🤔💭