Det er nemmere at køre bil, hvis du kan se noget og det er nemmere at træffe gode beslutninger, hvis du har data til at underbygge dem. Men, der er dog er en udfordring med data: Det fortæller (oftest) kun, hvad der virkede før. Det kan betyde, at du ender med at træffe dine beslutninger ud fra en tro på, at det der virkede før også vil virke i fremtiden. Lidt lige som at styre din bil, kun ved at kigge i bakspejlet: Det går fint indtil vejen drejer🚗🔥🤕

Derfor bliver fremtidens virksomheder nød til at ekseprimentere, for at finde frem til, hvad der kommer til at virke endnu bedre i fremtiden:

Sikkerheden er fremdriftens fjende #1… og spiller du sikkert, så taber du

Forestil dig, at du står på en sø som er frosset til is. Du har bevæget dig 5 meter ud fra kanten og overvejer nu, hvorvidt du skal fortsætte: Vil isen kunne bære dig?

Du kunne sagtens blive, hvor du befinder dig i øjeblikket, der hvor du står kan isen bære dig. Hvis du omvendt fortsætter fremad, så kan du risikere, at isen giver efter og du vil ende i det iskolde vand🥶 Den tanke er ikke så tillokkende, så du bliver stående.

Men, i Danmark holder vinteren ikke for evigt og du vil ende med, at isen smelter, bliver tyndere og til sidst vil den give efter under dig og du vil ryge under. Lidt lige som enhver forretningsmodel, der ikke ændrer sig, vil ende med at give efter for forandringerne i markedet. Men, hvad gør du så?

Du prøver dig frem. Med små eksperimenter i form af skridt lytter du efter, for at høre om isen knager, eller om den virker sikker.

Og det opsummere meget godt, hvordan eksperimenter virker for virksomheder:

  1. Hvis du kun træffer din beslutninger ud fra det du kender, så vil grundlaget for din forretning blive så tyndt, at det knækker.
  2. Hvis du vil bevæge dig fremad ud på den ukendte is, så bliver du nød til at benytte eksperimenter og navigere ud fra signaler.

Det handler om at gå fra at træffe beslutninger ud fra en sikkerhed omkring, hvad der virkede i går, til at træffe beslutninger ud fra signaler omkring, hvad der kan virke (bedre) i morgen. Fordi:

  • Markedet udvikler sig
  • Kundernes behov udvikler sig
  • Din USP (Unique Selling Point) udvikler sig

Det kræver et skift i mindsettet i virksomheden fra aktivitetsbaseret til resultatorienteret

Det kan være svært at være uenig i, at virksomheder skal fokusere på, hvad der virker bedre i morgen og at ekseprimenter er afgørende i den proces. Svært er det dog også, at få eksperimenter implementeret som en fast del af virksomheden, ellers ville alle virksomheder jo gøre det.

For det første kræver det, at virksomheden går fra at fokusere på, hvad den gør og hvordan den gør det, til hvorfor den gør det. Her ledes tankerne hurtigt over på Simon Sinek og hans Golden Circle, det handler dog om noget andet:

Virksomheder skal gå fra at være aktivitetsbaseret til resultatorienteret.

Konkret betyder det, at aktiviteterne i virksomheden eksisterer for at understøtte resultater: Virksomhedens mål. Det skal være tydeligt, hvordan aktiviteter bidrager til at opnå resultater og en aktivitet skal se som et middel af mange, til at opnå resultatet. Hvorfor er det så vigtigt?

  • Du kan ikke eksperimentere, hvis du ikke kan måle effekten af dit eksperiment
  • Du ved ikke om eksperimentet er en succes, hvis du ikke kan måle det op imod nuværende aktiveter

Det kræver et skifte i mindsettet blandt medarbejderne og en kultur ændring at gå fra, at fokusere på de opgaver den enkelte skal nå, til de resultater den enkelte skal skabe. Todolisten handler ikke længere om hvad du skal nå, men hvad du skal opnå.

Du er ikke færdig når du har gjort noget. Du er færdig når du har opnået noget.

Pia Elle Elmegård, At Turde FM #256

“Vi holder møder hver tirsdag, for det plejer vi at gøre”🙈

Det er ikke uden grund, at vi som mennesker foretrækker at fokusere på hvad vi gør, så kan vi gøre som vi plejer. Når vi gør som vi plejer, så risikerer vi ikke lige så meget. Vi bliver inden for komfortzonen af det kendte – tror vi.

Men plejer er død, eller også dør det i fremtiden.

Medarbejderne skal ikke møde ind for at gøre som de plejer, de skal turde prøve nyt og eksperimentere. Eksperimenter og at være resultatorienteret kommer med en pris, som er årsagen til, at vi gør, hvad vi kan for at undgå det: Vi risikerer at fejle. Eller, vi kommer til helt sikkert til at fejle… Hele tiden.

Hvis jeg skulle finde en bedre måde at optage podcast på, så betyder det jo også, at jeg har gjort det forkerte i de forrige 256 episoder 😳

At frygten for at indse, at vi kan gøre det bedre, bliver stopklodsen for at vi forbedre os, opsummerer, hvorfor det er så afgørende for fremtidens virksomheder at integrerer eksperimenter som en del af kulturen og processerne.

Det handler om at turde udfordrer sig selv, sit verdensbillede og virksomhedens forretningsmodel – for hvis virksomheden og medarbejderne ikke gør det, så kommer der en konkurrent og gør det i fremtiden.

Vil du dykke mere ned i at skabe en mål og resultatorienteret virksomhed?

🎧 : Objective Key Results (OKR) er en styrings framework, der netop understøtter et fokus på mål og resultater på tværs af teams, afdelinger og virksomheden. I episode #191 - Hvordan implementerer du succesfuldt OKR? fortæller Jakob Møller Beck om hans erfaringer med at arbejde med og implementere OKR i virksomheder.
🎧 : At arbejde målrettet og turde prioritere benhård er afgørende i forhold til projekter, projektledelse og håndtering af virksomhedens projektportefølje. I episode #112 - Hvordan bidrager projekter til virksomhedens strategi? deler Christian Foldager hendes viden og erfaringer med at skabe projekter som understøtter virksomhedens strategi og mål. 

Tak fordi du læste med🙏
Brian