Derfor handler læring om prioritering og ikke mængde

Du kan ikke ændre på dine forudsætninger, men du kan ændre på, I hvilken retning du og dine medarbejdere udvikler sig i. Faktisk har du slet ikke så meget tid til at lære nyt og udvikle dig. Det er derfor endnu mere afgørende at du får prioriteret hvad og hvordan du lærer. Det handler dog om meget andet end et smart ‘Learning Management System’ (LMS).

Det er ikke adgangen til viden og læring, der er problemet, men derimod tiden vi har til at lære nyt

Som far til en dreng på 2 år og 7 måneder, er det blevet endnu mere tydligt, at menneskets evne til at lære nyt, er vores mest fantastiske evne. En evne der har taget os fra hulemennesket, der “opfandt” ilden, til Elon Musk, der sender biler ud i rummet. Den udvikling handler ikke kun om vores evne til at lære, men også prioriteringen af hvad vi lærer.

I 2019 og frem, er tiden til læring og refleksion en begrænset størrelse. Stine, fra Learningbank, nævner at vi gennemsnitligt har 1% af vores arbejdstid til fordybelse og at lære nyt. Det står lidt i kontrast til tiden som studerende med 8 – 10 timers undervisning og studietid dagligt 😳 Faktisk bør de fleste af os blive bedre til at prioritere tid til fordybelse ind i vores hverdag.

Med andre ord, er tiden til læring og fordybelse, for en del mennesker, en yderst begrænset ressource. Endnu værre bliver det, hvis denne ressource så samles og bruges på et 3dags seminar – mennesker er nemlig ikke lige så gode til at holde på information/viden.

Hermnann Ebbinghaus har beskrevet hvordan informationer forsvinder over tid.

Allerede dagen efter, at du kommer hjem fra et heldags seminar, har du altså glemt 2/3 dele af alt det du havde “lært” dagen før. En af løsningerne på det problem hedder microlearning altså at bryde elementer op i mindre bidder og fordele dem ud over flere dage, lige som gentagelser og handlingsorienteret læring giver et større afkast på den investerede tid i læring – med andre ord er det relevant hvordan du vælger at lære. Stine Schulz, stifter af Learningbank, fortæller i episoden, hvordan læringsfilosofien hos Learningbank er bygget op omkring at læring handler om:

  • At få personer til at tage stilling
  • Og efterfølgende give dem mulighed for at reflektere over deres valg
  • Gentag til resultatet er som ønsket.

Ovenstående går rigtig godt i tråd med at bruge gamification i læringssituationer, som er en essentiel del af Learningbanks platoform.

https://youtu.be/llv8mxUi6j4

Learningbanks tilgang til læring gør også op med forståelsen af, at læring kun handler om at overføre viden – læring handler nemlig især om at skabe en ændret adfærd(som du kan læse mere om her).

Start med at stil de rette spørgsmål

Pointen er, at du har mulighed for at nå at lære en del mindre, end du sikkert regner med, selv hvis du gør det på den rigtige måde. Du skal med andre ord prioritere benhårdt, når det gælder, hvad du skal lære – eller hvad dine medarbejdere skal lære. Det kræver at du kender:

  • Målet: Hvad er det som personen skal lære?
  • Ændring (outcome): Hvad er den forventede konklusion, eller ændrede adfærd, som læringen skal medføre?
  • Resultat (impact): Hvordan påvirker læringen virksomhedens forretning/forretningsmodel?

Hvor ovenstående sikrer at virksomheden får prioriteret rigtigt, så mangler den sidste og vigtigste del af læringen: Personerne der skal lære noget nyt. Selv den bedste undervisning falder til jorden, hvis modtageren ikke kan se meningen med den.

Tak fordi du læste med🙏
Brian