Læringskulturen i The Marketing Guy

Læring og træning er ikke en taktik, eller en strategi – det er et mindset. Eller hvis jeg skal oversætte det til virksomhedssprog, så starter læringen i virksomhedens kultur.

Læring starter med et nysgerrigt syn på omverden og en ydmyg erkendelse af, at du selv kun sidder med en lille del af den nødvendige viden, information og kompetencer. Den ydmyghed og nysgerrighed har været rygraden i mange startups og scaleups i deres rejse på vej mod stjernene.

Læring handler ikke kun om, hvordan vi sikrer at medarbejderne udvikler sig og understøtter virksomhedens mål og strategi. Læring handler om at skabe en kultur, hvor læring og udvikling prioriteres i alle led og processer.

I denne episode, som fortæller Nick Traulsen fra The Marketing Guy om, hvordan de har forankret læring og vidensdeling i virksomhedens DNA. Hvordan The Marketing Guy har skabt en læringskultur:

En læringskultur handler om at virksomheden prioritere læringen og løfter ansvaret i flok

Du kan ikke undgå at fejle, når du gør noget første gang – ja faktisk nok de første mange gang du gør noget nyt. Det er ikke din evne til at gøre det perfekt i første forsøg, som afgører om du lykkedes – det er din evne til at lære når du fejler.

Læring og udvikling handler derfor ikke om, at gøre det perfekt, men i stedet skab rum til at fejle og derefter lære af det. Med andre ord, så begrænses virksomhedens evne til at lære nyt af, hvorvidt medarbejderne føler det er okay at ‘ramme ved siden af’.

Det gode læring starter derfor ikke med, hvordan medarbejderne undervises eller hvilke midler de har til rådighed. Den gode læring starter med, at virksomheden skaber en stærk læringskultur. En læringskultur, hvor det vigtigste mål ikke er at gøre det perfekt, men i stedet at medarbejderne og virksomheden er en smule klogere i morgen, end den var i dag.

En sådan kultur forsøger de at skab i The Marketing Guy og Nick fortæller om, hvad de både gør og har lært. I episoden kommer vi omkring følgende emner:

Nick har gæstet At Turde FM 3 gange før.

🎧 : I episode #214 - The Marketing Guy investerer i deres onboarding, dykker vi ned i The Marketing Guys onboarding process, der er bygget op omkring et brætspil.

🎧 : I episode #222 - Skab rum til fokus og fordybelse, fortæller Nick om, hvordan han bruger fordybelse, både privat og i The Marketing Guy. 

🎧 : I episode #225 - Autencitet i marketing, tager Thomas Østerkjerhuus og Nick Traulsen en snak om, hvorfor branding er en vigtig ingrediens i performance marketing. 

Episoden er en del af serien Spotlight på læring, som produceres i samarbejde med Mads Høj JensenPeter Simonsen og Blendit Learning.

Tak fordi du læste med🙏
Brian