Temaer: #kultur #strategi

“Culture eats strategy for breakfast” – et udtryk der godt kunne skabe en forståelse for at virksomheder først skal få styr på kulturen, dernæst strategien. Det kunne ikke være mere forkert. Christian Tvede har ansvaret for at understøtte og udvikle kulturen i Umbraco. Understøtte og udvikle den, så den bidrager til strategien – ikke dikterer den:

Kulturen bidrager til virksomhedens strategi ved at udvikle og fastholde den rette adfærd blandt medarbejderne

Kulturens opgave er at sikre virksomheden lykkedes med den strategi og de mål den har. Men hvorfor?

Det hele starter med markedet og kunderne. Det er kunderne som køber virksomhedens produkter eller services og derfor skaber virksomhedens eksistens grundlag. Virksomhedens positionering i markedet, starter altså med at forstå, hvad kunderne er interesseret i.

Ved at afveje virksomhedens muligheder i markedet og internt i virksomheder fastlægge virksomheden en strategi og et eller flere mål, der fortæller om strategien er en succes.

Strategien og de strategiske mål forudsætter at virksomheden:

  • Har de rette ressourcer til rådighed: Menneskelige, materielle og immaterielle.
  • Har de rigtige interne processer på plads.
  • Har medarbejdere, der opfører sig hensigtsmæssigt i forhold til strategien.

Og det er det sidste punkt, der er afgørende når emnet er udvikling af en kultur som bidrager til strategien.

Definitionen på kultur er summen af alle de ting som virksomhedens medarbejdere gør – hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige. Det handler om medarbejdernes adfærd.

Kulturen er summen af medarbejdernes adfærd: Alt det som medarbejderne gør både bevidst og ubevidst. Og arbejdet med kulturen kan deles ind i to:

  1. Det strategiske arbejde som handler om at udvikle kulturen i takt med at virksomhedens udvikler sin strategi. Vil du gerne opnå noget, som du ikke opnår i dag, så kræver det, at du (og dine medarbejdere) gør noget nyt.
  2. Det taktiske arbejde som handler om at fastholde den kultur, eller de værdier, som skal understøtte den nuværende strategi. Målet med kulturen er ikke værdierne i sig selv, men den ønskede adfærd. Det kræver et benhård fokus på ledelse af adfærdsforandringer.

Grunden til at virksomheder skal prioritere at investere i deres kultur, handler om at adfærdsændringer kræver at du arbejder med menneskers vaner og det koster tid energi og fokus.

Investeringen i kulturen er virksomhedens vigtigste interne kommunikationsopgave

Virksomheder består af mennesker. Mennesker, der har vidt forskellige værdier, personligheder, drømme og baggrunde. At få vidt forskellige mennesker til at gøre det samme er en krævende opgave. At få dem til at gøre noget, som måske ikke falder naturligt fra start gør ikke opgaven nemmere.

Bare tænk tilbage på alle de gange, hvor du har forsøgt dig med at ændre en vane. Det kan være at få en mere hensigtsmæssig vane eller komme af med en uhensigtsmæssig en af slagsen.

Hvis du er lige som de fleste mennesker, så har du sikkert oplevet at gode intentionen ikke kunne følges til dørs. Medlemsskabet blev en passiv udgift. Fredagsslikket sneg sig ind i hverdagene. Netflix genvandt sin plads som aftens sidste stop inden sengen.

Det er helt naturligt – det er menneskeligt.

At arbejde med en adfærdsændring på tværs af virksomheden, handler derfor også om meget andet end strategisk at finde de rette værdier og dele dem med medarbejderne på vægge, mussemåtter og t-shirts.

Det handler om at få kommunikeret virksomhedens værdier ud til medarbejderne på en sådan måde så medarbejderne får dem oversat til handling i dagligdagen.

Husk at formålet med virksomhedens værdier ikke er at medarbejderne kan dem uden ad, men at de kan handle ud fra dem

Ledelsen har ansvaret for at få værdierne omsat til konkret handling hos den enkelte medarbejder. Den opgave koster og det er derfor, at opgave med at finde frem til de rette værdier i høj grad handler om at prioritere. Des mere du vil kommunikere på en gang, des mindre kan du forvente at modtageren tager med sig. Nogle generelle overvejelser du kan gøre dig i arbejdet med jeres kultur og værdier er:

Hvad betyder virksomhedens værdier for den enkelte medarbejder? Værdier er ord og betydningen af ord afhænger af konteksten de bliver brugt. Det betyder at forskellige mennesker vil forklare det samme ord på hver deres måde. Og det betyder at samme værdi kan kommer til udtryk på forskellige måder, alt afhængigt af funktion og person. Tag en snak med hver medarbejder omkring virksomhedens værdier og hvad de betyder for medarbejderne og i forhold til hans/hendes funktion og hverdag.
Hvordan og hvor tit får virksomheden kommunikeret omkring virksomhedens værdier? Det er lidt som med hønen og ægget: Italesætter i den ønskede adfærd gennem eksempler, så resulterer det i mere af den ønskede adfærd som i så kan bruge som eksempler. Det er ikke nok med en afdelings-mail, eller et punkt til den årlige julefrokost. Arbejdet med kulturen kræver ugentligt, hvis ikke dagligt fokus. Medarbejderne kommer aldrig til at tage værdierne seriøst, hvis ledelsen ikke gør det💰

Virksomhedens kultur er fundamentet hvorpå virksomhedens strategi eksekveres. Og ønsker du at arbejde på at skabe et stærkere fundament, så kræver det en villighed til at investere og træffe valg og fravalg. I det arbejde spiller rekrutteringen en kæmpe rolle, både for at sikre de rette kommer om bord, men også at de der ikke længere passer ind i kulturen, kan sendes godt videre.

Tak fordi du læste med🙏
/Brian


Mod på mere viden og inspiration om kulturens betydning for virksomheder? 🤓

Sådan vækster virksomheder gennem rekruttering. Med Mads Wedderkopp

Hvis virksomheden ikke har styr på rekrutteringen, så vil den på et tidspunkt ende med at stikke en kæp i vækst-hjulet. Hvordan undgår du det?

#196 – Hvordan former Morningtrain deres kultur? Med Thomas Østerkjerhuus

En stærk kultur er med til at virksomheden vinder i fremtiden. Kulturen sætter både retning for de bevidste og ubevidste beslutninger.