Podcast🎧: – Hvorfor er det så afgørende at forstå projektets interessenter?


Virksomheden bør med andre ord lave en interessent analyse inden de udvælger, hvilke projekter de vil kaste sig over.

Er det ledlesen eller interessenterne der ønkset ‘noget nyt’?

Ledelsen mener måske at løsningen er et nyt IT-system, men er det også den løsning, som medarbejderne står og efterspørger? Hvis udfordringen skyldes en dårlige implementering af et tidligere projekt, så er løsningen med alt sandsynlighed ikke et helt nyt projekt.

Hvis virksomheden skal prioriter de bedste projekter, handler det om at have det stærkeste grundlag at vælge ud fra. Det er selvfølgelig afgørende at projektet bidrager til virksomhedens strategi, men det er mindste lige så afgørende at projekter er relevant og prioriteret af de vigtigste interessenter.

I episode 114 på At Turde FM taler jeg med Rene Nørbjerg om, hvorfor interessenter er så afgørende for projekter. Brug episoden til inspiration til at få styr på virksomhedens interessenter og deres udfordringer.

Interessenternes udfordringer er lige så vigtige som virksomhedens

De fleste projekter opstår fordi virksomheden har en udfordring, de ønsker at løse – det er også et godt udgangspunkt. Når projekter skal prioriteres, er det dog fornuftigt at inddrage flere faktorer og jeg vil anbefale følgende tre:

  1. Hvad er virksomhedens udfordring(er)?
  2. Hvad er de vigtigste interessenters udfordring(er)?
  3. Hvilke ressourcer har virksomheden til rådighed?

De bedste projekter findes i snitfladen mellem de tre områder og sikrer et projekt, med den laveste risiko og størst chance for faktisk at lykkedes.