Hvorfor er Snevagten en kommerciel succes?

Virksomheders evne til at overleve handler om at have en sund og stærk økonomi. Christoffer har fintunet Snevagten i mere end 10 år, med det formål at skab en økonomisk stærk og robust virksomhed. En virksomhed der både kan overleve milde vintre og Coronaepidemier.

Det at tjene penge er ikke det eneste mål, men det er det vigtigste

Fremtidens virksomheder, er virksomheder, der også eksisterer i morgen, om en måned, om et år og om ti år. Det stiller krav til en sund økonomi i virksomheden. Det betyder ikke at økonomien er det eneste formål med en virksomhed. Det er dog afgørende for virksomhedens overlevelse.

En menneskelig analogi er, at du ikke kan vurdere hvorvidt en persons liv er godt, ud fra om personen har en puls. På den anden side er der ingen person, hvis pulsen ikke er der længere.

Med andre ord, er det afgørende at en virksomhed tjener penge og har en sund økonomi.

Gode beslutninger træffes ikke kun ved at kigge i budgettet

Det er nærliggende at vurdere forretningsbeslutninger ud fra hvilken positiv økonomisk gevinst de giver over tid. Beslutningerne bliver til gengæld mekaniske og kortsigtet, hvis det er det eneste (for)mål.

Udfordringen opstår, når nogle beslutninger skal træffes ud fra benhård økonomiske overvejelser og andre skal træffes ud fra virksomhedens værdier. Christoffer nævner at balancegangen mellem værdier og økonomi kan være en udfordring: Hvornår er han for hård og hvornår er han for blød.

Eksempelvis nævner Christoffer både at Snevagten tjente en million ved at genforhandle kontrakterne med leverandørerne i de største danske byer, og at han gav en leverandør en bedre kontrakt, da leverandørens forretning var presset.

Der er to argumenter for, hvorfor alle beslutninger ikke skal kunne måles (direkte) på økonomien:

 1. Når det handler om at skabe og vedligeholde relationer
 2. Når det handler om langsigtede investeringer

De to punkter opsummeres meget godt af Christoffer, der gerne vil prioritere leverandørerne og deres behov, så de også prioriterer hans opgave ind, når der skal ryddes sne.

Så lige så afgørende økonomien er for virksomheden, lige så afgørende er det at vide, hvornår beslutningerne skal træffes fordi de giver (mere) mening på den lange bane. Omvendt kræver det økonomi nu og her, for at sikre at virksomheden også eksistere på den lange bane.

Salgsomkostningerne er det vigtigste tal i Snevagtens regnskab

 • Det vigtigste tal i Christoffers forretning er salgsomkostningerner. Hvis han sparer i dag, så mister han indtjening i fremtiden. Den bedste 
 • Naturlig afgang af kunderne gør at der skal investeres et mere eller mindre fast beløb i at få nye hele tiden.
 • Salgsomkostninger er ikke en udgift, men en investering i fremtidig indtjening.
 • Salg er et godt målemærke for virksomheden:
  • Alle siger ja – For billig
  • Ingen siger

Budgettet er tallene på Snevagtens plan

 • Når du laver budgetter så skal du huske at følge op på det løbende. Du skal rapportere løbende – så kan du agerer på baggrund af den plan du langde.
 • Budgettet er tallene på din plan. Hvad koster at gøre det du vil gøre.
 • Budgettet fortæller hvilke hændelser der, med størst sandsynlighed, sker i løbet af året. 
 • Du finder ud af hvor god du er til at ekskvere ved at rapportere løbende – eller hvor dårlig du er til at planlægge.
 • Du bliver nød til at kunne budgettere, hvis det er initiativer, der strækker sig over flere måneder, eller flere år.
 • Likviditets budgettet fortæller hvornår virksomheden er mest sårbar for snevagten er det d. 31/12 – det betyder at bslutninger truffet 6 måneder forinden kan risikerer at vælte budgettet til den tid – selvom økonomien ser god ud i øjeblikket.

👨‍🏫 Hvad er likviditet og et likviditetsbudget?
Likviditet forklarer, hvor mange kontanter en virksomhed har adgang til – hvor mange likvide midler. Det er et øjebliksbillede af situationen i virksomheden, der ikke medregner kommende indtjening, men kun de penge virksomheden har til rådighed lige nu.

Likviditetsbudgettet giver et billede af virksomhedens behov for kontantbeholdning over et helt år. De fleste virksomheder vil skulle betale for (rå)varer, inden de bliver solgt og det stiller krav til, at virksomheden har kontanter at købe varerne for.

En økonomisk SWAT-analyse kan fremtidssikre virksomheden

 • Økonomien handler om at sætte en pris, så virksomheden også kan modstå udefra kommende trusler.
 • Swatanalyse skal fortæller dig, hvad der får din virksomhed til at gå konkurs, så du kan undgå det.
 • Det handler om at sørge for at virksomheden ikke er afhængig af kunderne.
 • Eksempel: Før i tiden brændte snevagten 500.000 hver måned henover sommeren – så indførte Christoffer abonnementer, så han havde overskud alle måneder. Det tog fem år, men Snevagten kører nu med overskud i alle 12 måneder.

👨‍🏫 Hvad er en SWOT-analyse?
SWOT-analysen er en hurtigt overblik over en konkret situation med udgangspunkt i virksomheden. SWOT-analysen dækker de informationer, virksomheden har behov for, for at kunne vurdere hvilken strategi, der er den rette. Konkret består SWAT-analysen af:

Intern analyse:
Strength/styrker: Hvilke styrker/fordele har virksomheden. Hvad er virksomheden ekstra god til? Hvad har den adgang til? Hvor gør den noget, som konkurrenterne ikke gør?
Weakness/svagheder: Hvilke svagheder/udfordringer har virksomheden i forhold til andre? Styrker og svagheder kan være to sider af samme sag.
Ekstern analyse:
Opportunity/muligheder: Hvilke muligheder giver den konkrete situation for virksomheden? Hvordan har kunderne ændret adfærd grundet situationen? Hvordan har vilkårene ændret sig for virksomheden?
Threats/trusler: Hvilke trusler giver den konkrete situation? Hvordan har kunderne ændret adfærd grundet situationen? Hvordan har vilkårene ændret sig for virksomheden?

Snevagtens kapitalberedskab

 • Nøgletal er essentielle Overskudsgrad, Likviditetsgrad, Solidaritetsgrad
  • Afgørende når du skal bruge andres penge (kassekredit)
 • Snevagten har en kassekredit til bl.a at dække lange betalingsbetingelser for kunderne og korte betaltinger hos leverandørerne
 • Iscenesatte et kapital bereskab for 3 år siden
  • Gik fra 750.000 til 4.000.000 i kassekredit
   • Hvad skal der til for at få den kassekredit og dermed det rette kapitalberedskab? – Tjen penge og højere solidaritetsgrad
   • Solidaritetskravet fra banken er på 25%, internt ligger det på 50%
   • De har et kapitalberedeskab der sikrer Snevagten uden omsætning i 1 og 2 år .
   • Den primære årsag til kapitalberedskabet var i en situation hvor en stor kunde ikke ville betale og det endte med en retsag – der kan tage 2 – 3 år hvis den trækker ud. Ellers kan Snevagten være tvunget til at indgå et forlig og tage et tab.

👨‍🏫 Hvad er et kapital beredskab?
Et kapitalberedskab er et middel til at sikre virksomhedens økonomiske forpligtigelser nu og i fremtiden. Kapitalberedskabet skal ikke kun dække behovet til virksomhedens likviditet jf. likviditetsbudgettet, det skal også fungere som beredskab overfor evt. økonomiske trusler.

Udvikling vs konsolidering

 • I 2019 har Snevagten haft en konsoliderende forretningsstrategi (fokus på at tjene penge på den nuværende forretning)
  • Investerede ikke i langsigtede indtjening, men aktiviteter der giver omsætning nu og her (samme regnskabsår)
 • Snevagtenen er gået fra en overskudsgrad på 2,6% i 2018 til omkring 25% i 2019.
  • Det er svært både at udvikle forretningen(toplinjen) og øge overskudsgraden. i 2019 er Snevagtens toplinjen faldet med 12%
  • Argumentet var at Snevagten var nået til et punkt hvor de havde kunder “nok” – nu handlede det om at kapitalisere på tidligere 
 • Den største udfordring for Snevagten er, hvor stort det hele skal være (ambitionen)
  • Det er ikke sikkert at Snevagten skal være så meget større.

👨‍🏫 Hvad er overskudgraden?
Overskudsgraden fortæller, hvor dygtig virksomheden er til at tjene penge på dens aktiviteter og ressourcer. Oveskudsgraden findes ved at dividere overskuddet med omsætningen. En høj overskudsgrad kan betyde to ting:
1. Virksomheden formår at skabe meget værdi gennem sine processer.
2. Virksomheden nedprioriterer udvikling af virksomhed/processer/produkter.

Tak fordi du læste med🙏
Brian