Hvordan bidrager en projektleder med værdi til projektet?

Når du påtager dig rollen som projektleder, følger der et ansvar med, et ansvar om at sikre at projektet lykkedes, eller lukkes ned i tide. I episode #115 dykker vi ned i, hvad det ansvar indebærer – hvad du skal kunne som projektleder for at skabe værdi for fremtidens virksomhed.

Projekter kan give virksomheden strategiske superkræfter, men det er op til projektlederen at sikre at det sker. Projektlederen skal balancere input, interesser og engagement mellem:

  • Projektejeren
  • Styregruppen
  • Interessenterne
  • Projektmedarbejderne

Det betyder også, at du skal være klar på at stille spørgsmålstegn ved antagelser hver af de fire grupper har – især ledelsen og dennes forventninger til problem og løsning.

Når du bliver valgt til som projektleder, er det med andre ord din opgave, at afdække problemet, for efterfølgende at finde en rentable og effektiv løsning inden for de rammer virksomheden stiller til rådighed – eller kommer frem til den konklusion at det ikke kan lade sig gøre.

Selvom du skal være villig til at udfordre ledelsen, så er det også vigtig at lytte projektejeren og få klarlagt hvad projektet skal ende ud i. Projektejeren bør især have taget stilling til:

Hvad mister interessenter, medarbejderne, styregruppen og virksomheden, hvis projektet ikke lykkedes?

Som projektleder kan du hurtigt komme til at stå med et projekt, der ender med ikke at blive prioriteret. Dit projekt er næppe det eneste i virksomheden og virksomheden og interessenterne har mere end det ene problem at tænke på.

Entusiasmen falder over tid, medmindre du formår kontinuerligt at minde om værdien af projektet. Den værdi skal gøres så konkret, målbart og relevant som muligt. Best case er at kunne finde sammenhængen mellem projektets to bidrag og bundlinjen i virksomheden – hvad mister virksomheden, hvis projektet ikke prioriteres?

Udover det strategiske bidrag, har du som projektleder et andet våben for at sikre motivationen og engagementet internt i virksomheden: Styregruppen.

Vi mennesker vil gerne bemærkes og bryder os ikke om, ikke at blive inkluderet når det er relevant. Styregruppen er projektlederens genvej til at involvere de vigtigste interne interessenter, afdelingsledere etc.. Styregruppen skal sikre at projektet forankres i virksomheden og ikke afskæres fra nødvendige ressourcer og involvering før, under og efter projektet (læs: i implementeringen).

Faktisk er projektlederens evne til at opbygge relationer på tværs af virksomheden og i forhold til vigtige interessenter, afgørende for virksomhedens succes med projekterne.

Hvor projekter startes og lukkes ned, så forbliver de gode, og dårlige, relationer over tid. Det stiller krav til projektlederens evne til at håndtere mange interesser, der til tider kan være modsatrettede. Du skal som projektleder både forstå det politiske spil internt i virksomheden og kunne forhandle med de forskellige aktører. Relationerne opbygget, eller smadret, gennem et projekt, kan sikre at fremtidige projekter bliver succesfulde, eller fejler.

Kort fortalt skal du som projektleder kunne:

  • Tage ansvar for projektet på virksomhedens vegne.
  • Du skal være udfordre antagelserne og forventninger
  • Sikre at ledelsen har prioriteret projektet ind
  • Forstå hvordan projektet politisk kan gennemføres
  • Kunne forhandle på vegne af projektet og virksomheden

I episode 115 på At Turde FM taler jeg med John Ryding Olsson fra Airborn Leadership om projektlederens opgave i virksomheden og nogle af de kompetencer du som projektleder skal have. Denne artikel har fremhævet nogle af de vigtigste pointer, se resten i videoen herunder.

Tak fordi du læste med🙏
Brian