Skal investorer bygge et support-team?

Virksomheder består af mennesker. Mennesker der bidrager med diversitet, erfaringer, personlighed, viden og kompetencer. Mennesker som træffer beslutninger. Og i markedet, der vinder de virksomheder, der træffe de bedste beslutninger. Udfordringen for fremtidens virksomheder er: Hvordan sikrer vi adgang til de rette mennesker, så har det der skal til, for at træffe de bedste beslutninger?

Bo Møller, investor og founder af webbureauet TwentyFour, fortæller, hvordan han har forsøgt at tackle netop den udfordring ved at skabe virksomheden Winter Møller Operations (WMO). WMO skal bidrage med støtte i form af de rette mennesker, til de virksomheder som Bo har investeret i:

Virksomheder har behov for større fleksibilitet i forhold til det strategisk, taktiske og operationelle ansvar.

Har virksomheder i virkeligheden behov for at kunne abonnere på menneskelig kapital?

Ikke at det er præcist det, som WMO gør, men det er et skridt i retningen af, at fastansættelser ikke altid er løsningen – eller at der også hører en række offeromkostninger med til et fast ansættelses forhold i en virksomhed.

I en verden, der hele tiden stiller krav til virksomheders evne til at tilpasse og udvikle sig, stilles der også krav til, at medarbejderne kan understøtte denne tilpasning. Medarbejderne skal også hele tiden udvikles – eller skal de? For hver gang du skal træne medarbejderne til at gøre noget nyt, så kræver det aflæring, tillæring og erfaringsdannelse. Den udviklingsproces tager tid, koster ressoucer og kræver plads til at medarbejderne måske først performer tilfredsstillende 6 – 12 måneder ude i fremtiden. Tid og ressourcer som virksomheden ikke altid har.

WMO er sat i verden, for at kunne understøtte andre virksomheder, ved at kunne bidrage med både strategiske, taktiske og operationnelle ressourcer i en periode. Med andre ord tager Bo Møller og hans team i WMO ansvaret for at løse en given problemstilling i en virksomhed for derefter at trække sig ud, når de rette processer er skabt og viden, erfaringer og kompetencer er overført.

I episoden kommer Bo ind på:

Jeg er ikke i tvivl om, at fremtidens virksomheder har behov for en lettere adgang til den rette menneskelige kapital. Omvendt tror jeg også, at der er en række medarbejdere, som kunne bruges mere optimal ved at sprede deres kompetencer ud over flere virksomheder for derved at sikre, at de bliver brugt mest hensigtsmæssigt.

Vi er pt. inde i en freelancer-bølge, men måske vi i fremtiden vil se freelancer-organisationer? Eller måske vi vil se en ny form for konsulenter, hvor virksomheder ikke køber viden og ekspertise, men abonnere på ansvar for eksekvering?

Episoden er produceret i samarbejde med Thomas Østerkjerhuus og Morningtrain.

Tak fordi du læste med🙏
Brian