Hvordan skaffer Morningscore de rette kompetencer og rådgivning? 🎧

Virksomheder kan ikke træffe de bedste beslutninger uden at søge hjælp og rådgivning. Virksomheder har behov for hjælp udefra. Karsten Madsen, CEO i Morningscore, åbner op omkring behovet for hjælp fra andre.

Vi har alle sammen 24 timer i døgnet, intet mere, intet mindre. Det er derfor nærliggende at introducere en vigtig regel:

Den vigtigste beslutning for fremtidens virksomheder, er hvad de vælger at prioritere deres tid og fokus på.

1. regel for fremtidens virksomheder

Tid og fokus handler både om den tid, der bruges på at eksekvere, men også tid og fokus brugt på at lære nyt.