Temaer: #netværk

Hvad får travle og ambitiøse founders ud af at deltage i et netværk med fokus på at skabe en rum, der også har plads til de svære samtaler? Jasmina Viso og Rasmus Dencker deler deres erfaringer med at deltage i netværket Decision Makers – et netværk med plads til sårbarhed:

Det handler om de rigtige sårbare relationer

Decision Makers er et netværk for unge beslutningenstagere, hvor der er plads til at dele alt fra de svære ting, til de store og små succeser (du kan lytte til en episode om DM her). Sårbarhed er det ord som først bliver nævnt, når jeg har talt om netværket, men hvorfor er det vigtigt for beslutningstagere?

Hvad er sammenhængen mellem at deltage i netværket og at skabe fremtidens virksomheder?

For det første er der tre vigtige ingredienser i Decision Makers succes:

  1. Sårbarheden: Der bliver skabt et rum, hvor deltagerne kan dele alt uden at skulle være bange for, hvad de andre tænker om personen.
  2. Deltagerne: De andre deltagere er personer, som befinder sig i en situation som minder om hinanden. De er alle beslutningstagere, de er unge og de er på en rejse med deres virksomhed, som er præget af uvished og at skulle træffe beslutninger uden at have mange års erfaring.
  3. Feedback: Baseret på de andres deltagers erfaringer fra lignende situationer kan de gennem forståelse af din situation, give dig ærlig og brugbar feedback til at komme videre.

Du har allerede relationer, hvor du kan være sårbar. Det kan være venner og familie. Så hvorfor ikke spare de 7500 kroner og tale med dem om de svære beslutninger og dele succeshistorierne?

Fordi det er ikke nok at dele beslutninger og succeshistorierne, du har behov for relationer som kan hjælpe dig med at gro som leder, beslutningstager og menneske. Det kræver relationer, som ikke kun kan relatere sig til dig som menneske, men også din situation.

Ægte relationer er genvejen til bedre beslutninger

I hans bog ‘The Power of Others’ forklarer forfatteren Michael Bond, hvordan ægte relationer er afgørende for, at du som menneske kan vokse og udvikle dig. Han deler relationer ind i 4 forskellige typer:

  1. Ingen relation: Er de relationer, som ikke giver dig noget, primært fordi, du ikke har en relation til den anden person. Det kunne være personen foran dig i køen i Bilka.
  2. Dårlig relation: Er de relationer som bidrager negativt til dig. Her er det primært tale om følelsesmæssige negative konsekvenser. Det kan være chefen som får dig til at føle som om du aldrig gør det godt nok.
  3. Falsk god relation: Er de relationer som kun bidrager positivt og som du kun benytter for at få det bedre. Her er det især det følelsesmæssige, altså relationer som kun giver positive følelser. Det kan være en person som altid roser dig for alt, hvad du gør.
  4. Ægte relationer: Er de relationer, hvor du både kan være sårbar, men samtidig modtage feedback. Det er relationer som vil dig det bedste også selvom det kræver at du får sandheden at vide.

Pointen er selvfølgelig at sikre, at de fleste relationer er ægte relationer, men det betyder bare ikke, at du kan finde en som du kan dele alt med. Derimod handler det om at finde relationer som kan dække de forskellige behov for at udvikle dig, som du har.

At forvente, at din kæreste som er læge, kan forholde sig til dine udfordringer omkring et kommende investormøde, vil være lige så naivt, som at tro, at du kan forholde dig til udfordringerne ved kærestens kommende kirugiske indgreb.

Med andre ord, giver du din partner 0% chance for at følge op på din sårbarhed med et ærligt, relevant og brugbart svar.

Det samme gør sig gældende i forhold til dine succeser. Det kan være svært at sætte sig ind i betydning af det første solgte produkt, et booket salgsmøde, eller at nå målet om x antal besøgende på hjemmesiden, hvis du ikke selv har prøvet det.

Jeg tror faktisk på, at vi alle bør have et professionelt forum, hvor vi kan skabe ægte relationer, som får os til at vokse som mennesker. Jo mere komplekse beslutninger vi skal træffe, des mindre kan vi forvente, at vores partner eller barndomsvenner har mulighed for at bidrage med den nødvendige feedback.

Din personlighed spiller (måske) en rolle

Efter nu to episoder omkring Decision Makers har jeg haft mulighed for at reflektere over behovet for et netværk med plads til sårbarhed. Er det noget alle bare burde melde sig ind i?

Selvom jeg ikke har et endegyldigt svar, så tror jeg mere og mere på, at der er en sammenhæng mellem din personlighed, eller din talentprofil, og behovet et sted at dele tanker, bekymringer og succeser.

For at gøre det lidt mere konkret så vil jeg komme med 2 eksempler med udgangspunkt i The Big Five og talenttesten TT38:

  • Neuroticism eller løsligt oversat til robusthed, er en af de fem faktorer som bruges til at beskrive en persons personlighed i en Big Five personlighedstest. Faktoren beskriver, i hvor høj grad du som menneske har tendens til at lade modgang og negative følelser påvirke dig. I en svær beslutningssituation, vil det både kunne bevirke mangle motivation for at træffe en svær beslutning, eller at beslutningen bliver udskudt i længere tid.
  • I TT38 findes der både talenter som medvirker til at du som person er god til at træffe hurtige beslutninger og handle (talenter som startende, problemløser, målrettet, konkurrerende) og talenter som kan gøre, at du udskyder en handling, enten af sociale årsager, fordi du ikke ønsker at såre andre, eller fordi du simpelthen tænker for meget over beslutningen.

Såfremt du selv sidder med en eller flere af ovenstående udfordringer, kan løsningen være at du finder dig en eller flere ægte relationer, eller du kan selvfølgelig også tage kontakt til Nina eller Nicolai og høre om Decision Makers er noget for dig💪

Tak fordi du læste med🙏
/Brian


Vil du vide mere om Decision Makers og netværk? 🤓

Derfor er netværk så afgørende. Med Lousie Ferslev og Kristian Scharling

At investere i dit netværk er genvejen til at udvikle dig selv, skabe fremtidige muligheder og få adgang til sparing, viden og erfaring.

Netværkstip: Drop visitkortet, husk sårbarheden. Med Nina Jensen og Nicolai Hansen

Temaer: #netværk Du kan næsten ikke investere for meget i dit netværk også selvom det er umuligt at forklare præcis hvilken værdi du får ud af det. Men hvad er et netværk egentligt? Nina Ulrik Jensen og Nicolai Sabro Hansen står bag netværket Decision Makers og de har et bud på, hvad netværk kan og…