Personlighedens strategisk betydning

Episoden er relevant fordi: Medarbejdernes personlighed har strategiskværdi for virksomheden. Derfor bør virksomheder også i større grad tage personligheden med i strategiske overvejelser. I hvert fald, hvis virksomheden ønsker at lykkedes med strategien.

Tak fordi du læste med🙏
Brian