Instafilm køber sig tid og investerer i nye koncepter under lockdownen 🎧

Virksomheder kan ikke spare sig ud af en krisen. Derimod kræver det en omprioritering af økonomien og en tilpasning til den nye hverdag. men hvordan sparer en virksomhed penge det ene sted og samtidig investerer dem i nye koncepter? I Instafilm har de to founders delt de to opgaver op.