Hvad er en forretningsmodel?

*Forretningsmodellen som tages udgangspunkt i, i denne artikel er Alexander Osterwalders Business Model Canvas.

Virksomheder ville ikke eksistere, hvis der ikke var kunder, der købte det virksomheden tilbød. Og kunder ville ikke købe noget, hvis det ikke gav dem værdi. Forretningsmodellen hjælper med at forstå og forklare, hvordan virksomheden leverer værdi til kunderne. Det kan også oversættes til:

 • Hvordan skaber virksomheden mest mulig værdi for kunderne?
 • Hvordan markedsfører og sælger virksomheden den værdi?

Og da virksomheden har konkurrenter, der forsøger på det samme, så hjælper forretningsmodellen med at forstå:

 • Hvordan kan virksomheden skabe mere værdi for kunderne, end konkurrenterne gør?
 • Hvordan kan virksomheden markedsføre og sælge værdien bedre end konkurrenterne.

Handler alt i virksomheden så om at tjene penge? – Ja, så længe medarbejderne forventer at få løn for deres arbejde, så skal beslutningerne, der træffes, give mening økonomisk. Alternativt risikerer virksomheden, at den ikke kan betale løn og derfor må gå konkurs. Ingen medarbejdere, ingen virksomhed.

Forretningsmodellen handler om at forstå forretningen

Forretningsmodellen bliver brugt til en række forskellige opgaver:

 • Strategisk arbejde ved at skabe et overblik over virksomheden.
 • Innovation ved at forsøge at gentænke virksomheders forretningsmodel.
 • Iværksætteri ved at hjælpe iværksættere med at realisere deres idé.
 • Træning af en kommerciel tankegang.
 • Og til at skabe forretningsforståelse.

Desværre ender forretningsmodellen for ofte med at være en post-it øvelse, der giver enten hænger på vægen på diverse iværksætterkontorer, eller gemmes væk i skuffen for aldrig at blive set på igen.

Lad mig gøre det helt klart:

“Forretningsmodellens største styrke er at skabe forretningsforståelse på tværs af alle medarbejdere og ledere i en virksomhed, og forretningsforståelse er fundamentet i flere om mere kommercielle beslutninger”

Virksomheder kan ses som en motor, eller en maskine, som består af mange mindre dele. Delene er de mennesker som arbejder i virksomheden og analogien skal bruges til at forstå, at det som en medarbejder gør, har indflydelse på hele maskinen (resten af forretningen). Ved at forstå, hvordan virksomhedens forretningsmodel fungerer, kan medarbejderen træffe bedre beslutninger for hele virksomheden.

At Turdes forretningsmodel (inspireret af Business Model Canvas)

Der er endnu ikke nogen som har fundet den gyldne succesformel for vBusiness model canvas består af 9 områder som er afgørende for alle virksomheder. På At Turde arbejder jeg ud fra samme 9 områder, men jeg har tilpasse nogle af begreberne for at de er mere retvisende.

Forretningsmodellen som den bliver brugt ifm. At Turde.
 • Kundeværdien er den kunde værdi som kunden oplever og som virksomheden modtager betalingen for.
 • Kundeprofilerne, oprindelig kaldet kundesegmenter, er en dybdegående beskrivelse af de forskellige grupper af kunder som virksomheden skaber værdi overfor.
 • Kundeengagement forklarer, hvordan virksomheden skaber, vedligeholder og udvikler kundernes engagement i virksomheden.
 • Salgstragten viser, hvordan virksomheden understøtter kunderne gennem deres kunderejse, ved at kommunikere til dem gennem forskellige kanaler.
 • Processer er alt det som virksomheden gør og kan deles ind i systematiserede processer, vaner og kultur.
 • Aktiver er alt det som virksomheden har til rådighed og som virksomheden kan anvende for at skabe værdi for kunden. Aktiver kan deles ind i bundne aktiver og potentielle aktiver.
 • Interessenter er relationer, samarbejder og netværk som virksomheden bruger eller kan gøre brug af.
 • Indtjening er virksomhedens evne til at generere omsætning både på den korte bane og den lange bane (CLV:Customer Lifetime Value).
 • Prioriteret investeringer beskriver hvordan virksomheden prioritere økonomien intern: omkostningerne.

Der findes nærmest et uendeligt antal måder at beskrive de ovenstående ni områder på, hvilket også har været grundlaget for at starte At Turde FM: For at give lytterne indsigt i alle de muligheder der eksisterer, når det handler om at skabe fremtidens virksomheder.

Hvor detaljeret den enkelt medarbejder skal kende virksomhedens forretningsmodel afhænger af arbejdsopgaverne og ansvarsområdet. Men det er afgørende at alle medarbejdere og ledere har indsigt i, hvordan virksomheden fungerer og hvordan den enkelts beslutninger og ansvarsområde påvirker resten af virksomheden.

Fordelen ved at gøre medarbejderne til eksperter i virksomhedens forretning og forretningsmodel, er at det skaber grundlaget for mere kommercielle beslutninger.

Tak fordi du læste med🙏
Brian