Fremtidens virksomheder forstår at udnytte scenen

Virksomheder skal være dygtige til at udnytte scenen. Scenen er ikke kun, den du står på under oplæg, det er hvergang, at en medarbejder har andres opmærksomhed rette mod sig. Relationer skabes, udvikles og påvirkes gennem formidling. Kvaliteten af kommunikationen er med til at bestemme kvaliteten af relationerne internt og eksternt i virksomheden.

Hvorfor skal I som virksomhed overhovedet interesserer jeg for scenen?

Hvis jeg beder dig om at stille dig op på scenen, vækker det med al sandsynlighed lidt koldsved og en puls, der lige stiger et par slag. For det kræver jo mod at turde stille sig derop.

“Brian, det er jeg jo slet ikke vant til og det ville kræve at jeg virkelig øver mig”.

Du har både ret og tager fejl i den udtalelse. Det er rigtigt at du skal øve dig. Det er helt forkert at du ikke er vant til at stå på scenen. Du står på scenen hver eneste dag, når du har en anden persons opmærksomhed.

Men du har også helt ret i, at du skal, eller nærmere bør, øve dig og det er ligegyldigt om publikummet er din kollega ved kaffemaskinen som du skal hjælpe, eller 300 medarbejdere til den næste fremlæggelse af virksomhedens nye 2024 strategi.

I begge scenarier skal du tage din opgave som formidler seriøst og værdien af kommunikationen afhænger af din evne til gøre din formidling:

 • Målrettet (call to action)
 • Relevant (modtager orienteret)
 • Præcis (uambitiøs i forhold til mængden af information)

Den evne til at formidles skal trænes, fordi din evne til at kommunikere er med til at skabe stærke relationer og handling. Derfor bør virksomheder også interessere sig for kommunikation og formidling og ikke kun hos lederne, selvom lederenes evne til at kommunikere er endnu mere essentiel. Scenen kan være virksomhedens hemmelige våben i kampen om fremtiden, hvis I investerer i det. Scenen kan hjælpe til at engagere andre i forhold til virksomhedens strategi og formål:

 • Medarbejdere
 • (Kommende) kollegaer
 • (Kommende) kunderne
 • Samarbejdspartnerne

3 gode typer kommunikation og én du bør undgå

Når du vælger at åbne din mund og sende en række ord i retningen af andre, når du vælger at kommunikere med et andet menneske, så tror jeg der er tre gode og en dårlig årsag til det:

 1. Målet er overlevering af viden: Situationen er ret enkelt, den ene har et konkret sprøgsmål, den anden har et svar – eller et godt bud på et svar.
 2. Målet er gensidig inspiration: Begge personer indgår på lige fod i en samtale, hvor begge lytter og deler sine tanker.
 3. Målet er at skabe handling: Den ene person har et klart formål om at skabe en ændret adfærd hos den anden. Dette kan også ses som en pitch, om det så er pizza til aftensmad eller indkøb af et nyt it system.
 4. Målet er at tale på den anden: Informationer der er sendt afsted med det formål at afsenderen har behov for at tale uden hensynstagning til handling eller hvad modparten får ud af det. Uønsket inspiration falder i denne kategori (hvis du spørger mig).

Hvis du ikke klart tager stilling til, hvilken type kommunikation, der er tale om, så bliver det svært at vurdere effekten, de regler som gælder og hvornår du har talt, eller lyttet, rigeligt. Så inden du åbner munden er det ikke helt dumt at stille dig selv spørgsmålet: Hvad er konteksten for denne kommunikation? Taler jeg primært for min egen, eller modtagerens skyld?

Måske du kan huske sidst, du brugte alt for lang tid på at lytte til noget, der hverken inspirerede, gav dig konkret viden eller ændrede din adfærd. Det er den kommunikation som i sidste ende bare er støj.

Hvordan får I (som virksomhed) mere ud af tiden på scenen?

Der er to parter du skal forhold dig til når du står på scenen og begge er lige vigtige:

 1. Hvorfor har du valgt at “stille dig op” på scenen? Her handler det om at være ret skarp på dit call to action. Hvad ønsker du at modtageren tager stilling til, når du er færdig med at kommunikere? Alt du kommunikere skal bygge op til denne call to action.
 2. Hvorfor skal modtageren lytte til det du siger? Her handler det om at være skarp på modtageren. Har du husket at sætte dig godt ind i modtageren inden? Og husker du at lytte til modtageren mens du kommunikerer?

Kommunikation er aldrig envejs, det er altid tale om en dialog med modtageren. Vi mennekser kommunikere ikke kun med ord, så kropssprog og ansigtsmimik kan give dig mulighed for at kommunikere med andre, uden at de åbne munden og selvom du har et publikum på flere hundrede deltagere. Tal til en ad gangen og læs den respons du får retur.

“Men Brian, det ville jo kræve et kæmpe overskud, både at holde øje med modtagerens kropssprog og evne at tilrette min kommunikation løbende”

Ja, det hedder at øve sig og er alfa omega i at forbedre din og virksomhedens kommunikation. Især hvis det er dig, alle ser mod for retningen i virksomeheden (lederne *host *host). Har du husket at øve dig nok i det du kommunikerer om?

Hvordan bliver scene tiden til et taktisk værktøj for virksomheden?

Udover de klare fordele ved at give medarbejderne i virksomheden de rette værktøjer til at kommunikere målrettet, relevant og præcist, så er der også forretningsværdi at hente for virksomheden. Helt konkret er der tre taktiske overvejelser, som I måske ikke har gjort jer:

 • Udnytter I virksomhedens kernefortælling? Har I som virksomhed fået sat ord på jeres kernefortælling? Og er det en kernefortælling som jeres medarbejdere har forstået, køber ind på og er stolt af? Kernefortællingen skal hjælpe med at gøre jeres medarbejdere til ambassadører for virksomheden, så de ikke bare siger at de “arbejder med regnskab i Novo Nordisk.”
 • Bruger i medarbejderne til at kommunikere gennem? Har i nogle medarbejdere, der har som en del af jobbeskrivelsen at holde oplæg/præsentationer? Hver afdelingen er en potentiel mulighed for at skabe en ekspert, der med en skarp præsentation kan blive et aktiv i at sprede kendskabet til virksomheden.
 • Opsøger i aktivt scener at stå på? Har I afdækket potentielle scener som I kan opsøge? Har I afsat tid til at stå på scenerne? Der er utrolig mange muligheder for aktivt at opsøge scener, som virksomheden kan bruge til at sprede kendskab gennem målrettet, relevante og præcise oplæg

Tak fordi du læste med🙏
Brian