SPOTLIGHT PÅ COVID19

COVID19 og lockdownen har haft store konsekvenser for samfundet, virksomhederne og den enkelte borger. I en række episoder på At Turde FM sætter vi spot på konsekvensen, men også de muligheder som lockdownen giver virksomheder. Hvilke virksomheder klarer sig bedst og hvorfor?

Liste over episoderne: