Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK

AT TURDES PERSONDATAPOLITIK

Denne persondatapolitik er gældende for kunder hos At Turde. Den beskriver ikke din færden på hjemmesiden. Du kan derimod læse min cookie- og privatlivspolitik.

Stam- og kontaktoplysninger
Virksomhedshavn: At Turde Holding IVS
Adresse: Grønlandsgade 28, 1tv
CVR: 36064242
E-mail: [email protected]
Tel.: +45 53587900

Persondatapolitik opdateret: 24/5/18

VI ANVENDER DENNE TYPE DATA OM KUNDEN

Vi anvender de persondata, som kunden giver os, for at vi kan løse den aftalte opgave.

VI BEHANDLER KUN NØDVENDIGE PERSONDATA

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at løse de aftalte opgaver.

VI SLETTER PERSONDATA, NÅR DE IKKE LÆNGERE ER NØDVENDIGE

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til indsamlingen. Det vil som udgangspunkt være 1 år efter endt kundeforhold. Kundedata til brug for regnskabsmateriale opbevarer vi dog altid i mindst 5 år på grund af reglerne i bogføringsloven.

Cookies & data for brug af hjemmesiden slettes ikke automatisk.

FREMSENDELSE AF PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER

Personfølsomme oplysninger bliver fremsendt via Gmail (Google), som har en standardkryptering (TLS). At Turde er ikke ansvarlig for, om modtagerens e-mail er krypteret.

VIDEREGIVELSE OG OVERLADELSE AF PERSONDATA

Vi videregiver og overlader persondata til samarbejdspartnere og andre aktører, hvis det er nødvendigt for at opfylde aftalen, som vi har indgået med kunden.

Vi videregiver ikke persondata til formål, som ikke følger af aftalen – fx videregivelse til andre til brug for deres markedsføring – medmindre vi har aftalt det med kunden i forbindelse med indsamlingen eller indhenter samtykke fra kunden efter at have informeret denne om, hvad kundens data vil blive brugt til. Kunden kan til enhver tid bede os stoppe videregivelsen af personoplysninger, uanset at det er aftalt, eller kunden på anden vis har samtykket til det.

Vi indhenter dog ikke kundens samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive persondata, fx som led i en lovpligtig indberetning til en myndighed.

KUNDEN HAR RET TIL AT FÅ ADGANG TIL SIN PERSONDATA

Kunden har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om vedkommende, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Kunden kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem, der modtager data om kunden.

KUNDEN HAR RET TIL AT FÅ UNØJAGTIGE PERSONDATA RETTET ELLER SLETTET

Hvis kunden mener, at de persondata, vi behandler om kunden, er unøjagtige eller urigtige, kan kunden få dem rettet.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette persondata. Det gælder fx, hvis kunden trækker sit samtykke tilbage. Hvis kunden mener, at data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan kunden bede om at få dem slettet. Kunden kan også kontakte os, hvis kunden mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

KUNDEN HAR RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD VORES BEHANDLING AF PERSONDATA

Kunden har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata. Kunden kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af data til markedsføringsformål. Hvis kundens indsigelse er berettiget, stopper vi med behandlingen og sletter kundens data, medmindre vi forpligtet efter lovgivningen til at opbevare dem.

HVIS KUNDEN ØNSKER AT BRUGE SIN RET TIL DATAPORTABILITET, VIL KUNDEN MODTAGE PERSONDATA FRA OS I ET ALMINDELIGT ANVENDT FORMAT

Kunden har ret til at modtage de persondata, kunden har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om kunden hos andre aktører på baggrund af kundens samtykke.

GENERELT OM KUNDENS BRUG AF SINE RETTIGHEDER

Hvis kunden ønsker at få adgang til data, få dem rettet eller slettet, eller at gøre indsigelse mod vores databehandling, un-dersøger vi om det er muligt og giver kunden svar på sin henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget henvendelse.

RET TIL AT KLAGE TIL DATATILSYNET

Kunden har ret til at klage til Datatilsynet, hvis kunden mener, at At Turde Holding IVS behandling af personoplysninger ikke lever op til lovgivningens krav.