Iværksættere skal træne ansvar og skabe tillid. En podcast med Nick Traulsen

Se alle episoder om #fokuspåmennesket

“Hey Brian, jeg har lige holdt et oplæg for en flok iværksættere om at lykkedes som iværksætter. Skal vi ikke lave det til en podcast episode om at træne ansvar som iværksætter” – Nick Traulsen fra The Marketing Guy.

Jo!

Selvom du ikke kan finde en succesfuld formel for at lykkedes som iværksætter, så kan du forbedre dine odds gevaldigt ved at træne din ansvarlighed og skabe tillid. Det kræver lidt kontekst:

 • Hvad skal der til for at skabe en virksomhed?
 • Hvad er succes for en iværksætter?
 • Hvad øger dine chancer for at lykkedes som iværksætter (set med en investors briller)?
 • Hvorfor skal du træne din ansvarlighed og hvordan.

Hvad skal der til for at skabe en virksomhed?

Har du nogensinde overvejet, hvad det kræver for at skabe en virksomhed… Det er faktisk kun tale om tre ting -du kan godt argumentere for at det første punkt kunne have været to punkter🤓

 1. Et produkt: For det første skal du have et produkt eller en service, som kunderne har lyst til at købe. Og da alle mennesker har begrænset med penge, skal de have mere lyst til at købe det du sælger, end alternativerne. Længe lede den fri konkurrence💸. Det stiller dig to opgaver: Første opgave er at kunne skabe mere værdi for kunden end alternativer på markedet. Den anden opgave er overbevise kunden om, at det du sælger er den rette løsning.
 2. Medarbejdere: Selvom de fleste virksomheder starter i en kælder, eller garage, med en håndfuld passionerede founders, så vil der være behov for at hyre medarbejdere til at varetage de opgaver, som opstår i takt med at iværksætterdrømmen vokser sig ind i virksomhedens teenageår.
 3. Kapital: Intet komme ud af intet, eller som en karikeret jakkesætsklædt investor fra “The Valeye” kunne finde på at sige: “It takes money to make money”. Virksomheder kommer ikke langt uden kapital, om det så er fra en investor, fra din egen opsparing, en kassekredit i banken eller “friends and fools”.

Hvad er fællesnævneren for de tre ovenstående punkter? Det kræver engagement fra andre mennesker. Især når du arbejder i en virksomhed, der ikke har årtiers historik bag sig.

Kunderne skal stole på, at det du siger du kan levere også er det du leverer. Medarbejderne skal stole på, at virksomheden stadig eksisterer om 1 måned, 6 måneder og 1 år. Banken/investoren skal stole på, at du evner at forvalte økonomien på en måde så de får deres penge igen – gerne med en god fortjeneste.

Selvom det kan være svært at være for generel, så er det et krav, at iværksættere formår at skabe tillid – jeg det er faktisk et krav for at skabe en succesfuld virksomhed.

Hvad er en succesfuld virksomhed?

Det ville være så simpelt at nævne økonomien som målestok for, hvornår en virksomhed er en succes. Det kan da også være svært at komme uden om, men det er ikke den eneste målestok for succes. Men, hvis du ser på økonomien, så ville succes være, at virksomheden er en god investering: Den indsats, der skal lægges i at skabe virksomheden belønnes med det afkast som virksomheden giver og helst bedre end alternativerne.

Det handler altså om, at du får mere ud af virksomheden, end hvis du havde brugt din tid, energi og ressourcer andesteds.

Opsummeret i ét enkelt ord: Vækst.

Men vækst behøver ikke kun at være økonomiske vækst, det kunne også være:

 • Læring: Virksomheden er skabt for at du har mulighed for at lære mest muligt.
 • Relationer: Virksomheden er skabt for, at du kan udvide dit netværk.
 • Kompetencer: Virksomheden er skabt for, at du kan blive dygtigere.
 • Frihed: Virksomheden er skabt for, at du selv kan vælge hvornår og hvor meget du vil arbejde.
 • Mening: Virksomheden er skabt for, at du kan føle du gør en forskel og sætter et aftryk på verden omkring dig.

Økonomien vil nok for mange være det, der starter drømmen om en virksomhed, men motivationen og drivkraften for at nå målet vil med al sandsyndlighed involvere en eller flere af de ikke økonomiske succeskriterier.

Men fælles for dem alle er, at succes vil være at opnå noget, som du ikke allerede har i dag: Vækst.

Hvad øger så dine chancer for at skabe en succesfuld virksomhed?

Selvom succesfulde iværksættere kan komme i alle former og størrelser, så er der nogle personlighedstræk/faktorer som har det med at gå igen. Faktisk er der seks faktorer der går igen blandt succesfulde iværksættere::

 1. De har en IQ som er højere end gennemsnittet.
 2. De scorer lavet i personlighedstrækket neuroticism, hvilke betyder at du ikke bliver følelsesmæssigt påvirket af modgang. (lyt til en podcast episode om big five og neuroticism her)
 3. De har en stor tro på dem selv og deres egne evner: Altså at de kan lykkedes.
 4. De er mere risikovillige.
 5. De har en høj tilpasningsevne.
 6. De udviser mere ansvar.

!!Husk nu på, at listen hverken garanterer succes, hvis du kan sætte flueben ved de seks punkter. Omvendt kan du også sagtens lykkedes uden at score 6 ud af 6.

Men, pointen er, at listen kan give dig en god idé om, hvad du skal blive bedre til, for at forbedre chancerne for succes. Der er især en af de seks faktorer, som du bør gå i gang med at træne med det samme: Din evne til at udvise ansvar.

Hvorfor skal du træne din ansvarlighed?

At tage ansvar er et sammensat ord, som betyder “at svare an”, som betyder at svare tilbage på noget som bliver sagt til en: At reagere. Det bliver endnu mere tydeligt på engelsk, hvor responsibility bliver til “ability to respond”.

Det er altså ikke nok at fortælle andre at “den klarer jeg”🙋‍♂️ – du skal følge de gode intentioner om med handling. Ansvar handler ikke kun om at påtage dig en masse opgaver, det handler om at klare opgaverne på en måde så du lever op til forventningerne. På den måde skaber du tillid.

Og selvom du har behov for kunder, medarbejder og kapital og derfor skal skabe tillid hos andre mennesker, så skal du starte med at skabe tillid hos dig selv.

Fordi, du husker nok den tredje faktor for succesfulde iværksættere: “De har en stor tro på dem selv og deres egne evner: Altså at de kan lykkedes.”

Tro på egne evner = tillid til, at du kan gennemføre det du sætter dig for.

Og selvom det kan være svært at skabe tillid hos andre mennsker, så er det ingenting i forhold til at skabe tillid hos dig selv. Fordi:

 • Når du omgiver dig med andre mennesker, er det ofte i begrænsede tidsintervaller. Det kan gøre det nemmere at gøre sig ekstra umage. Du omgives med dig selv konstant, når du er stresset, når du er træt, når børnene har været umulige hele morgen eller efter et skænderi med kæresten.
 • Du kender til alle dine egne svagheder, utilstrækkeligheder og fejlslagne forsøg på at leve op til dine egne idialer.
 • Du sammenligner dig med andres perfekte udgave af dem selv. Du ser ikke alle deres dårlige dage eller fejl og svagheder.
 • Du sammenligner dig med en hel række af personer, som hver mestre et felt. Personer som har dedikeret deres tid og energi til at lykkedes med én ting. Du får derfor et urealistisk billede af, hvad du skal kunne præstere.

En kombination af ovenstående er med til at skabe urealistisk højde forventninger til, hvad du skal kunne. De høje forventninger er umulige at leve op til og du ender med at sætte mål og krav som du ikke kan leve op til. Resultat: Du mister tillid til, at du gennemfører det du sætter dig for og derfor helt lader være.

Men som med alt andet træning, så starter øvelserne i det små.

Hvordan skal du træne din ansvarlighed?

For at sende dig afsted med noget konkret, så skal vi en tur omkring, hvordan du skal træne din ansvarlighed.

Det er faktisk ganske simplet.

Sæt dine ambitioner ned og eksperimenter dig frem. Stil krav til dig selv, men start småt og byg på.

Pointen i at træne din ansvarlighed og tillid til dig selv, handler ikke om effekten af det du gør, men derimod, at du følger det til dørs som du har lovet dig selv. På den måde minder det en del om at arbejde med din adfærd og vaner, men med den store forskel, at selve vanen/adfærden ikke er lige så vigtig som det at få det gjort og holde ved.

Det dummeste du kan gøre, er at kigge på, hvad andre gør. Ansvar handler om at prioritere din tid, energi og fokus der, hvor det giver mening for dig. Det gælder både:

 1. I forhold til din personlighed, eller dine talenter.
 2. Hvor god du i forvejen er til at tage ansvar.

I træningen af din personlighed vil du også blive bedre til at vurdere, hvornår du bør og kan tage ansvar og hvornår du skal prioritere andre opgaver.

Så selvom der ikke er nogen formel for succes, når det handler om iværksætteri, så kan du med al sandsynlighed forbedre dine chancer for at lykkedes ved at træne din ansvarlighed og opbygge en tillid til dig selv💪

Tak fordi du læste med og god fornøjelse med episoden🙏
/Brian


Vil du bliver endnu klogere på dig selv og hvordan du kan blive en endnu bedre udgave af dig selv 🤓

Sådan påvirker medarbejdernes vaner din virksomhed. Med Mike Radoor

Hvis du vil skabe en forandring, så er det afgørend at du arbejder med de bagvedliggende vaner. Det gælder privat og professionelt.

#120 – Hvordan kan gode arbejdsvaner skabe effektive medarbejdere? Med Marie Litrup

Virksomheder der performer har effektive medarbejdere – medarbejdere der forstår at prioritere benhårdt og nå mere på mindre tid. Men hvordan gør de?

#34 – Brug din hjerne til at få idéerne, ikke til at opbevare dem. Med Lars Henriksen

Brug din hjerne til at få idéerne, ikke til at opbevare dem Som iværksætter er du kundeservice, du er ansvarlig for produktionen, du er sælgeren, du er regnskabsafdelingen og iøvrigt alt andet. For at sige det på en anden måde. Du har rigeligt at se til med at jonglere alle opgaverne uden at det hele…