Hvad gør du, når både udvikling og drift er altafgørende

At skulle udvikle sin forretning og drifte den på samme tid, kan være noget af en udfordring. Peter Thomsen, driftsdirektør i Morning Train, opsummere det egentligt perfekt, når han siger at: “Vi plejede at sige, at Morningtrain kvæler Morningscore og Morningscore kvæler Morningtrain

Det han refererer til, og temaet for denne artikel er, at driften dræber udviklingsprojektet samtidig med, at udviklingsprojektet dræber driften. Løsningen for Morning Train blev at skabe en nyt startup, Morningscore, noget jeg tror vi kommer til at se mere af i fremtiden. Peter deler også hele rejsen med Morning Train, den kan du få ved at lytte til episode #74 på At Turde FM

Udvikling og drift fungerer fint sammen i den teoretiske verden, men ikke i den virkeligheden

Argumentet for hele denne artikel er, at hvis du kører drift og udvikling sammen, så vil begge dele fungere dårligere, end hvis du adskiller dem. Det handler om at få to forskellige perspektiver til at fungere side om side:

  • Driften er en nødvendighed nu og her, altså på den korte bane. Uden driften kommer der ingen indtjening, ingen løn og ingen medarbejdere.
  • Udviklingen er nødvendig på den lange bane. Udvikler du ikke din forretning og forretningsmodellen bag, så bliver du overhalet. Måske ikke i morgen, eller om et år.

Problemet er, at udfordringen med at skabe den rette indtjening hurtigt flytter fokus fra problemer, der først opstår om lang tid: At du bliver udkonkurreret. De kortsigtede beslutninger vil vægte tungere end de langsigtede, fordi de føles mere aktuelle.

I Morning Train oplevede de udfordringen, da de forsøgte at udvikle Morningscore sideløbende med at drifte, og vækste, Morning Train. Det var utrolig svært at sige nej til omsætning nu og her og Morningscore endte med at blive et sommerferieprojekt, der fik opmærksomhed, når der var overskyndende ressourcer i driften. Konsekvensen var selvfølgelig at projektet ikke rykkede sig nok.

Udfordringerne ved at drifte og udvikle sideløbende

Udviklingsprojekter, der køres sideløbende med driften stiller store krav til virksomhedens strategiske beslutninger og medarbejdernes egne beslutninger:

  • Medarbejderne vil selvfølgelig vægte de områder, som de bliver målt på. Fra ledelsen side betyder det, at kunne opsætte KPIer i udviklingen, der sidestilles med KPIer i driften.
  • Hvor vælger medarbejderen at fokusere sin energi? Den første arbejdstime må antages at være mere produktiv end nummer 37 eller 45 på en uge. Det handler altså ikke kun om hvor meget arbejdstid der allokeres til udvikling, men også hvornår denne tid lægger.
  • Hvilke medarbejder vælger virksomheden at allokere til drift og udvikling? Prioriteres driften med de bedste medarbejdere, eller får udviklingen gavn af dem?
  • Har virksomheden de rigtige personer ansat til et udviklingsprojekt? I sær de ambitiøse udviklingsprojekter kræver specifikke kompetencer og i sidste ende personligheder blandt medarbejderne. En veletableret driftsvirksomhed har måske kun ansat personer, der fungere godt i et sådan miljø.

Alle spørgsmålene og de tilhørende udfordringer har nogle teoretiske løsninger, der på papiret ser ud til at fungere. Problemet er bare, at vi mennsker ikke er så rationelle som vi forventer. Vi ender med at træffe de nemme beslutninger, i stedet for de rette. Det samme skete for Morning Train, der endte med at stå overfor valget mellem at lukke projektet ned, eller gøre noget andet. Peter udtrykker det i episoden meget klart

10% færdig er 0% færdig og det samme gælder 99% færdig. Du skal hele vejen i mål.

Morningtrain og Morningscore må ikke være afhængig af hinanden

Løsningen blev at oprette Morningscore som en selvstændig virksomhed, en startup om man vil og investere cirka en million, i lønkroner, i projektet. I bedste Løvens Hule stil, så lagde Morning Train hånden på kogepladen, lod en af deres bedste programmøre overgå til Morning Score, samme med et mindre team og gik all-in.

Morning Train og Morningscore var ikke længere afhængige af hinanden. Der var opsat klare rammer for både driften og udviklingen og vigtigste af alt, så havde man klippet navlestrengen mellem Morningscore og Morning Train.

Udvikling handler om at skabe en startup-kultur med kniven for struben

Det kræver sit at lykkedes som iværksætter. Du skal både kunne håndtere modgang og acceptere stor usikkerhed. Det kræver fuld fokus og en stor arbejdsindsats fra teamet bag. Omvendt handler driften om at skabe sikkerhed, gode processer og minimere modgangen.

Hvor sikkerhedsnettet i driften er en god ting, kan det være decideret skadeligt i en startup. Hvor det kan være okay at give den 80% i driften, så bliver du nød til at give den 100% for at overleve i en startup.

Det krævede med andre ord en helt anden kultur at drifte/vækste Morning Train og at udvikle/skabe Morningscore. Derfor gav det også god mening at dele de to projekter op.

Det gælder ikke kun store etablerede virksomheder

Jeg advokerer selvfølgelig ikke for, at alle virksomheder skal lave deres egne startups. Det giver dog rigtig god mening at adskille drift og udvikling, og sikre at begge dele bliver prioriteret. Sær jer ned og gør det klart, hvor meget tid og hvor mange ressourcer i bør bruge på udvikling og hvor meget i bør bruge på drift.

Et tilbagevendende eksempel, som jeg gerne genbruger, er Google, der i en periode lod medarbejderne arbejde på egne projekter én dag om ugen.

Ledelsens opgave, er at prioritere udviklingen ind og sikre de rammer, der skal til, for at udviklingen har de bedste vilkår. Det må ikke bare blive et sommerferie projekt, der får opmærksomhed, når der er noget overskydende tid i driften.

I fremtiden ser vi måske flere etablerede virksomheder, der lige som Morning Train. søsætter deres egne startups, for at få det bedste fra begge verdner. Står man i den situation, kan man passenden stille sig selv følgende spørgsmål:

  • Er vi igang med at lave et nyt produkt/service, eller en hel ny forretningsmodel?
  • Ønsker vi at behandle det nye projekt som en vækstcase og derfor søge investering senere?
  • Er der behov for en ny kultur for at projektet vil lykkedes?

Tak fordi du læste med🙏
Brian