Fremtidens virksomheder skal fokusere på mere end fællesskabet

Der er behov for er mere nuanceret billede af, hvordan virksomheden skaber det bedste fundament for at klare sig gennem modgang. Selvom fællesskabet er en vigtig ingrediens, så er der flere områder som virksomheden skal have styr på og investere i. Det er når medgang vender til modgang, at vi får det rette billede af virksomheders kultur og forretningsmodel.

Hvorfor skal virksomheder forberede sig på modgang?

Tour de France vindes ikke når det går lige ud og vinden er i ryggen. Tour de France vindes når feltet rammer bjergene og alle cykelrytterne er presset til deres yderste. Det er i bjergene at de enkelte cykelhold skal vise, om de har trænet nok, valgt den rette strategi og gjort deres forarbejde.

Det gælder også for virksomheder. Det er ikke når økonomien er i vækst og arbejdsløsheden er lav, at det er svært at drive virksomhed. Det er når virksomhederne rammer modgang.

🎧 : I episode 146 talte jeg med Christian Taftenberg Jensen om at det kræver et bestemt mindset for at kunne handle i kriser. Et mindset som kan og skal trænes, inden situationen opstår.

At skulle træffe beslutninger, når du står midt i en situation, som du ikke er vant til, kræver noget helt andet af dig. Det er ikke kun svært at træffe beslutninger i modgang, det er også vigtigt at du træffer de rette beslutninger, i situationer, der kan true virksomhedens eksistens. Sådanne situationer sætter både virksomheden, kulturen og medarbejderne under stress.

Et stærkt fællesskab er kun en brik af løsningen i modgang

Hele dette indlæg og den tilhørende video startede med et opslag som jeg faldt over på LinkedIn og som lød noget i retningen af: “Så længe virksomheder har et stærkt fællesskab, så kan de klare sig gennem det meste”. Jeg fagligt provokeret af opslaget, ikke fordi fællesskabet er noget dårligt, jeg tror bare kun det er en brik i løsningen. Jeg tror vi kan få et mere nuanceret billede af, hvordan du bedre sikrer virksomheden mod modgang. Inspiration kan vi bl.a. finde ved at lytte til en episode på At tTurde FM.

🎧 : I episode 182 taler jeg med Anita Bruun-Lauersen om at skabe en psykisk stærk kultur i virksomheden, så medarbejderne bedre kan håndterer stress og stressede situationer.

Når du ender i en situation, som du ikke har været i før, er der behov for at kunne tænke kreativt, for at komme frem med en potentiel løsning. Logikken er, at en ukendt situation vil næppe kræve en kendt løsning. Desværre har ukendte situationer det også med at stresse mennekser og stress mindsker din kreativitet. For virksomheden handler det om, at minimere den påvirkning, som en ukendt situationen har på medarbejderne. Det handler om at mindske stressen i virksomheden.

Der hvor jeg tror, at fællesskab kan ende med at give et falsk billede af løsningen er både i forhold til troen på at sammenhold er det vigtigste og at løsningen er fælles aktiviteter, der kan styrke sammenholdet. Jeg tror istedet at det handler om at skabe en kultur, der styrker medarbejdernes evne til at modstå stress. Virksomheder skal skabe en psykisk stærk kultur. I episoden med Anita forklarer hun blandt andet, at en psykisk stærkt kultur forudsætter, at der er styr på:

  • Retningen
  • Reglerne
  • Rollerne
  • Rammerne
  • Relationerne

Hvor fælleskabet kan plantes et sted mellem retningen (et fælles formål) og rammerne (at virksomheden har rekrutteret medarbejdere, der køber sig ind på formålet), så er der flere områder, som er med til at skabe en fælles forståelse og en stærk kultur. Områder som du overser, hvis du kun kigger på fællesskabet.

Min påstand: Relationerne er vigtigere end fællesskabet

Hvis du husker tilbage på dine tætteste relationer, er de så opstået gennem 1 til 1 interaktioner, eller ved at I begge har været en del af et større fællesskab hvor igennem relationen har udviklet sig?

Selvfølgelig kan relationer sagtens starte ved at en hel gruppe skal lave noget sammen, men relationen styrkes, med al sandsynlighed, gennem individuelle samtaler mellem de enkelte personer. En af grunden til dette, er at stærke relationer skabes gennem sårbarhed, noget som oftest sker i en privat samtale og nok sjældent sker i en forsamlinger.

📺 : I denne video forklarer jeg lidt mere om realtioner og om en personlig oplevelse, der endte med at styrke min relation.

Vi er som mennesker forskellige og nogle vil klart have nemmere ved at åbne op end andre, lige som nogle vil have et større behov for at være en del af et fællesskab. I 2020 er der især kommet fokus på det faktum at nogle mennesker er introverte og andre er ekstroverte. Introverte og ekstroverte har vidt forskellige behov når det gælder sociale interaktioner – det antager jeg også gør sig gældende når det handler om at skabe relationer.

🎧 : Hvis ud i øvrigt er interesseret i at lære endnu mere om forskellige på introverte og ekstroverte. Så kan du lytte til episode 55 med Jesper Gottschalck-Hansen.

Pointen er, at virksomheden bør bruge sin tid og ressourcer på at få klarlagt reglerne, rammerne, retningen og roller, samt sikre, at alle medarbejderne forstår dem og køber ind på dem. Derudover, så bør virksomheden skabe plads til, og forudsætninger for, at medarbejderne mellem hinanden kan skabe stærke relationer. Da fællesskabet ikke er det samme som stærke relationer mellem de enkelte medarbejdere, så er min forsigtige konklusion, at der er behov for et mere nuanceret billede af, hvordan du ruster din virksomhed, din kultur og dine medarbejdere til modgang. Alt sammen noget virksomheder skal investere i, når det går godt🤔

Tak fordi du læste med🙏
Brian