108 – Træf bedre beslutninger og få (hurtigere) succes som iværksætter.

Du træffer beslutninger hele tiden, nogle er vigtige, andre er ikke. Hvor langt du når afhænger af hvor ofte du træffer de rette beslutninger. Det kan vi også kalde succes.

Hvordan vurdere man beslutninger?

Det samme vand løber aldrig gennem åen, eller sagt på en anden måde: Ikke to iværksættere er ens. Den helt store udfordring er, at der er stor forskel på hver enkelt iværksætter og derfor også hvad der kræver, for at blive succesfuld.

Derfor bliver vurderingen af iværksætteren og dennes beslutninger hurtigt en-dimmensionel og udelukkende målt på penge, profit, salg og overskud. Det er som at måle et 12 årig fodbold talent på antal mål scoret i Champions League. Eller en 8 klasses elev på en eksamen der bruges på universitetet (for de knap så fodbold interesserede).

Faktum er at de fleste iværksættere skal gennem en vis udvikling, inden de når til det punkt hvor de bliver succesfulde. Det betyder ofte 5+ år og mellem 3 og 4 virksomheder. I den proces handler det i lige så høj grad om at skabe fundamentet for en succesfuld virksomhed, som at tjene penge.

Eksempel: Forestil dig at du, for at kunne skabe et produkt kunden er interesseret i, har behov for at lære mere om kunden. En god beslutning er således en, der resulterer i, at du lærer mere om kunden.

Men hvis gode beslutninger ikke nødvendigvis skal måles på økonomisk gevinst, så er der behov for en anden målestok. En enhed der fungere på tværs af de mange forskellige typer af iværksættere og som fungere i de faser, der ikke er drevet af økonomiske mål.

Det handler om at se på hvorvidt beslutningen fører til flere eller færre muligeheder. Når du som iværksættere træffet en beslutning og investerer tid og ressourcer i en given handling, skulle dette gerne resulterer i, at du står i en bedre position efterfølgende. En bedre position betyder flere kort på hånden, flere muligheder som åbner sig.

En beslutning kan derfor sagtens være den rette, selvom den ikke direkte leder til omsætning eller salg. Du kan sagtens træffe det rette valg som iværksætter, uden at tænke i profit. Faktisk kan det ligefrem være en god idé, hvis du er første gangs iværksætter, eller stadig befinder dig i opstartsfasen.

For at kunne vurderer hvorvidt en beslutning leder til flere muligheder, er det dog vigtigt at vide, hvad målet er. Hvad arbejder du frem imod.


 

Det er nødvendigt med et mere nuanceret billede af, hvad det kræver for at blive succesfuld iværksætter, end at skabe en virksomhed, der tjener penge. Hvor en virksomhed, der tjener penge, nok er et af målene for en iværksætter, er der mange beslutninger på vej derhen, som kræver et andet fokus.

Ovenstående giver dig en simplet måde at evaluere de muligeheder du står overfor, men også en måde at se tilbage på de beslutninger du allerede har truffet, for at se hvorvidt resultatet stemmer overens med dine forventning.

Det handler om læring

Mål skal være SMARTE (Specifikke, målbare, accepterede, realistiske og tidsbegrænsede). Baggrunden for at opstille mål er at have en mulighed for at kontrollere om det går som forventet og så man kan undersøge, hvorfor det ikke gik som forventet. Sidstenævnte kaldes også læring.

Derfor er det også nødvendigt at måle på beslutninger, som ikke umiddelbart kan måles direkte, ellers risikerer du ikke at lære noget, når det ikke går som ventet. Du bliver altså ikke bedre til at træffe beslutninger.

Mange beslutninger, du som iværksætter træffer, kan være svære at måle på, men du kan opstille antagelser om hvordan en bselutning vil påvirke dine muligheder og efterfølgende se om det holdt stik. Hvis beslutningen ikke ledte til flere muligheder kan du reflektere over, hvorfor det ikke gik som ventet. Det kaldes også læring.

Jeg kan ikke giver dig de præcise grunde til at iværksættere ofte skal bruge mange år og flere forsøg, får de bliver succesfulde. Den personlige udvikling af iværksætteren og dennes evne til at træffe beslutninger spiller dog ind. Det handler om at lære at træffe bedre beslutninger, noget som bl.a. forudsætter, at du træffer forkerte beslutninger og lærer af dem.

Invester i dig selv en gang i måneden.

Det kan være svært at følge med i alt, så få det hele severet månedligt på et søvlfad.

Tak for at skrive dig op, har du spørgsmål så skriv til os på [email protected]

Ups, noget gik galt!