Sådan sætter du struktur på virksomhedens innovationskultur

Ved at benytte et fælles pitch-værktøj til at dele idéer internt i virksomheden, bliver det også nemmere at sammenligne idéerne med hinanden og prioriter dem. Pitch træningen sikrer derfor at idéerne i salg bliver kommunikere på sammen måde, som idéerne ude i receptionen og gør det nemmere at vurdere hvilken idé, der giver mest mening.


Pitchen giver en fast skabelon for at dele sin idé på tværs af virksomheden

Du kender måske historien om at en fjer bliver til ti høns. Historien er et glimrende eksempel på at vi som mennesker har svært ved at huske de præcise detaljer og genfortæller ud fra bedste evne.

For at sikre at nye idéer bliver forstået korrekt, også når ens leder deler den videre, så er det en rigtig god idé at have en fast struktur for at formidle idéen. Det er her at pitchen både kan hjælpe med at sikre, du for gjort dig de rette overvejelser, men også at modtageren lettere kan forstå din idé.

Ved at benytte samme formel for fremlæggelsen af nye idéer, bliver det også nemmere at holde mange forskellige idéer op over for hinanden og vurdere hvilken er den mest oplagte af investere i.

Det er præcist det, som investorer normalt gør, hvis vi ser bort fra Løvens Hule🤷‍♂️ De vurderer en række forretningsidéer i forhold til hinanden og vælger den de tror mest på. Samme proces gælder i øvrigt også ved ansættelser, hvor flere ansøgere også vurderes i forhold til hinanden. Et fast pitch-værktøj kan skabe et fælles udgangspunkt for idéer på tværs af virksomheden og understøtter innovationskulturen med en fast struktur.

Sådan sætter du struktur på idéerne i din virksomhed

 1. Find en fast pitch-model som I vil benytte på tværs af virksomheden. Et godt bud kunne være NABC-modellen.
 2. Afsæt tid til at træne/uddanne lederne i at benytte pitch-modellen og især at give feedback i den.
 3. Som led i træning kan I finde succesfulde gamle projekter/idéer frem, som i pitcher.
 4. Stil materiale til rådighed for medarbejderne, der kan hjælpe dem i gang med at pitche.
  • Benyt en af de muligheder som findes på markedet, eksempelvis Pitcherific.
  • Eller lav jeres eget undervisningsmateriale internt.
 5. Sørg for at alle idéer fra nu af kommer i form af en video pitch på 3 – 5 minutter
  • Lederen skal altid afsætte tid til at give feedback på både pitch og selve idéen. Således skærper i medarbejdernes evne til at tænke innovativt og medarbejderen føler at han/hun bliver taget seriøst.

Du kan lytte til hele episode 190 ‘Hvordan kan pitchtræning fremtidssikre virksomheden?’At Turde FM.


Giv mig chancen for at inspirere dig til at se virksomheden i et nyt lys 🤓🙌

Hver uge gør jeg mit bedste for at skabe konkret inspiration til dig der har travlt, men stadig ønsker nyt input. At Turde Bullets er en mail, du kan læse på tre minutter og derefter vælge om det er relevant for dig at dykke yderligere ned i et eller flere af emnerne. Målet er at skabe Danmarks bedste inspirationsmail for dig, der ønsker at skabe fremtidens virksomheder.