Spamfilter princippet

Forestil dig at du modtager 1000 mails om dagen. Af disse 1000 mails er alle ikke lige relevante, men du modtager dem stadigvæk. Hver dag 1000 nye mails direkte i din indbakke.

At gennemgå 1000 mails kan være en opgave i sig selv, så du sætter et spamfilter op, et filter der sørge for, at kun de mest relevante mails rammer din indbakke, resten ryger i spam mappen.

Din mail inbox har et spamfilter, det har din hjerne også. Heldigvis, for det vil tage dig 6,34 år at forstå den information, du modtager hvert sekundt.

Præcis sådan fungerer din hjerne også. Din hjerne modtager mange flere mails end den kan nå at læse – eller i hjernens tilfælde information. Den modtager faktisk en smule mere end 1000 mails, ikke om dagen, men i sekundet.

For at gøre det lidt mere præcist, så modtager din hjerne hvert sekundt mere end 400.000.000.000 informationer. Til gen gæld registrerer  den kun cirka 2.000 af de informationer. Det betyder at du registrerer cirka 1/2.000.000 af al den information du modtager, resten ryger i din hjernes eget spamfilter.

Det svarer til at din hjerne hvert sekundt modtager 800.000 bøger a 250 sider. Til gengæld kan du kun nå at læse og forstå 63% af EN ENKELT side i ÉN af bøgerne.

Din hjerne udsættes hvert sekundt for meget mere end du kan nå at forstå!

Der er dog et punkt hvor din hjerne og din email inbox adskiller sig (okay der er rigtig mange, men der er en afgørende i denne allegori). I din inbox styrer du spamfilteret, mens din hjerne fungerer en smule anderledes. Min hjerne har formet mit spamfilter gennem de sidste 34 år og 15 dage (min alder i skrivende stund). Den har gennem viden og erfaringer lært hvilke informationer, der er rellevant for mig og hvilken der ikke er. Det betyder også, at det spamfilter min hjerne har sat op, ikke findes hos nogen anden her på jorden det er helt unikt for mig.

Sagt med andre ord, så er den måde jeg oplever verden på ikke den samme, som den måde du oplever verden på.

Du kan selv påvirke dit spamfilter

Det er selvfølgelig hele meningen med det første og mest grundlæggende princip (spamfilter princippet). Du kan selv påvirke din hjernes spamfilter. Måden du bl.a. kan påvirke spamfilteret på, er ved at tilegne dig ny viden, eller skabe nye erfaringer. Du kan lære din hjerne at registrere og forstå ny information.

Du har måske prøvet at snakke med en ven/veninden, der har lært noget du ikke har lært og derfor ser verden anderledes. Du har måske selv prøvet at lære noget nyt og efterfølgende været mere bevidst omkring et givent emnet.

Det er fundamentet i læring, at træne hjernens spamfilter til at lade en ny type information slippe gennem spamfilteret – og det tager tid at omprogrammere spamfilteret.

Spamfilteret er grundlaget for din succes som iværksætter

Hovedparten af iværksættere oplever, at det tager mange år, før de bliver succesfulde iværksættere. De fleste  oplever også, at de skal gennem 3+ projekter/virksomheder. En af de essentielle årsager er, at iværksættere har behov for at tilpasse deres spamfilter. Iværksættere har med andre ord behov for at lære nyt og skabe sig nye erfaringer.

Jeg kalder processen som iværksætteren gennemgår for iværksætterens udvikling. Din udvikling har til formål at nedbryde den barriere som du er for dig selv. Eller rettere sagt, så er din hjernes spamfilter barrieren. Alle mennesker vil have forskellige filtre, hvilket også er en af grundende til, at nogle har kortere i mål end andre.

‘Spamfilter princippet’ er grundlaget for alt mit arbejde på At Turde.  Førend du læser og ser videre skal du gøre op med dig selv om du er enig. Hvis du er enig, så vær opmærksom på, at den primære investering du skal gøre som iværksætter, er at investere i at tilpasse din hjernes spamfilter. Denne tilpasning kommer gennem tilegnelse af den rette viden og de rette erfaringer.