Public relations og public affairs for iværksættere

Iværksætteri er Davids kamp mod Goliath. En kamp, der på forhånd er ulige og som forudsætter, at du har et hemmeligt våben. I dette afsnit af iværksætterAkademiet giver Rune Kristensen råd om public relations (PR) og public affairs (PA) og hvordan, at de kan give dig en fordel som iværksætter.


Abonner her: Apple podcastSpotifyOvercastStitcherPocket Cast


Hvad er PR og PA

Både PR og PA er måder, du kommunikerer med forskellige målgrupper på. Kommunikation kan foregå gennem tre overordnede kanaler: ‘Owned’, ‘Earned’ og ‘Paid’.

 • Owned er den kommunikation som du selv ejer, det vil sige din facebook side, din hjemmesider, dit butiksvindue osv..
 • Paid er der imod den kommunikation, som du betaler for, det vil sige annoncer, sponsorater o.l..
 • Earned er den kommunikation, som du arbejder for og som du gør dig fortjent til hos andre.
De tre kategorier i forhold til digital markedsføring (Titan Growth)

I forhold til de tre kategorier, så kan du placere både PR og PA i kategorien ‘earned’. PR og PA er en kommunikation/markedsføring som du gør dig fortjent til. Du fortjener markedsføringen fordi du har en historie som er interessant at dele, eller at være en del af.

Både PR og PA handler om holdninger og den gode historie. Mere præcist handler det om at præge personers holdning med den gode historie. Forskellen mellem PR og PA er hvilken gruppe af personer du ønsker at præge. De forskellige grupper af personer kan også kaldes interessenter eller stakeholders.

INFO: Stakeholders er en fælles betegnelse for alle de personer eller organisationer, som har en interesse i, eller påvirkes af, din virksomheds eksistens.  Stakeholderbegrebet dækker bl.a. over: Kunder, leverandører, samfundet, ejerne, medarbejderne, interesseorganisationer, samarbejdspartnere og konkurrenter.

Med PR præger du holdningen hos dine kommende eller nuværende kunder. Du præger kundernes holdning ved at få den gode historier fortalt gennem andres medier. PA, derimod, anvendes til at åbne døre eller undgå, at døre bliver lukket ved at præge forskellige personer, der har direkte eller indirekste interesse i dit projekt (interessenter).

Selvom PA oftest bruges, inden for politik og kaldes der lobbyisme, er der mange gode grunde til, at du som iværksætter kan bruge principperne bag.

Hvad får du ud af at anvende PR og PA som iværksætter?

En af de primære grunde til at anvende både PR og PA er, at du kan præge andres holdninger. Du kan præge andre til et mere positivt syn på dig, din idé eller din virksomhed. Med PA kan du, ved at involvere de rigtige interessenter fra start, sørge for, at de ikke stiller sig i vejen senere i processen. Du kan også få adgang til nye muligheder ved at involvere de rigtige personer eller de rigtige organisationer i dit projekt.

Et eksempel kan være at få en positiv anbefaling fra et stort brand inden for det marked, hvor du ønsker at sælge din ydelse. Anbefalinger er guld værd i opstarten, hvor de fleste ikke endnu kender din virksomhed.

Grunden til at det kan være en god ide at bruge PR som iværksætter er, at det kan hjælpe dig til at få opmærksomhed. Ved at bruge andre stakeholders kommunikationsplatforme, ramme du deres seer, lyttere eller læsere. Den tillid som stakeholderne har opbygget til deres publikum smitter af på det budskab du gerne vil have ud.

Får du eksempelvis din historie i den lokale avis, forventer læserne at journalisten bag har undersøgt historien inden den blev trykt. Det giver din historie større troværdighed.

Du får også fortalt om din virksomhed til et større publikum, end du selv har adgang til. En af de store udfordringer nystartede har, er at ingen kende dem. Den udfordring kan PR være med til at løse for dig. Hvis du, som Rune nævner i podcasten, eksempelvis kommer i det lokale nyhedsudsendelse i TV’et, så kan du risikerer at komme ud til flere hundrede tusind potentielle kunder uden at det koster dig en krone – at det så koster dig en masse tid er en anden sag. Et sidste argument for både at bruge PA og PR er, at du kan drage fordel af din personlige historie som iværksætter. Noget etablerede virksomheder har svært ved. Hall Audio er bl.a. et godt eksempel på, hvordan iværksættere kan komme i de lokale medier.

Hvornår kan du anvende PR og PA

Der er flere ting som skal være på plads før du begynder at tænke på PR og PA. Det mest afgørende er, at du faktisk har en god historie og fortælle. Ønsker du aktivt at bruge enten PR eller PA, skal din historie have en lang levetid. Det vil sige, at den skal kunne fortælles på flere forskellige måder og vinkles i forhold til forskellige situationer eksempelvis højtider og lignende.

Gælder det PR, skal du også det noget at bruge opmærksomhed til. Det giver ikke mening at du eksempelvis får medieomtalen på et tidspunkt, hvor kunderne ikke kan købe af dig. I forhold til PA skal du også have en klar agenda, inden du tager kontakt til stakeholderne.  Du skal vide hvorfor det er vigtigt at have dem “med om bord” og hvad de får ud af det.

Hvordan kommer du igang med PR og PA

Rune giver her sit bud på to drejebøger du kan bruge til at komme i gang med henholdsvis PR og PA.

8 skridt, der hjælper dig igang med ‘Public Relations’

 1. Først skal du have beskrevet din virksomhed, dit produkt , de personer som arbejder i virksomheden og dine samarbejdspartnereog andre relevante stakeholdere.
 2. Dernæst skal du finde ud af hvilke gode historier, der findes for hver af stakeholderne.
 3. Så skal du have klarlagt hvem din(e) målgruppe(r) er – altså hvem er dine kunder?
 4. Så skal du ud og finde ud af hvilke medier der findes,  som er relevante for at nå dine målgrupper. Når du har fundet ud af hvilke medier, der er relevante, er opgaven at få skabet relation til de personer som er afgørende for, at din historie bliver trykt, vist eller udgivet.
 5. Nu er det blevet tid til at matche dine historier med dine målgrupper og de medier, som skal bringe din historie.
 6. Efter forberedelserne de fem er det nu blevet tid til at eksekvere altså at få solgt historierne til medierne.
 7. Næstsidste skridt er at evaluere på, hvilke historier medierne har bragt og hvilken vinkling de har valgt. Du skal finde frem til, hvad medierne synes har været det interessante i dine historier.
 8. Sidste skridt er nu at tage den viden, du står med og producere flere historier som både er spændende for din målgruppe og medierne.

4 skridt der hjælper dig igang med ‘Public Affairs’

 1. Det første du skal er at lave en interessentanalyse:  En oversigt over de personer og organisationer som er, eller kan være, relevante for dig, din virksomhed og din ide.
 2. Derefter skal finde ud af, hvad dit formål er: Hvilken holdning er det, du gerne vil have ændret hos de enkelte interessenterne.
 3. Så er det din opgave at finde ud af, hvor du kan bryde ind for at ændre interessenternes holdning. Hvor har du den største mulighed for at få interessenterne i tale og at påvirke deres holdning.
 4. Baseret på de tre overstående punkter laver du en strategi for, hvad du gør, hvornår du gør det og hvorfor du gør det.

Der er en del fællestræk ved både PR og PA. Fællesnævnerne er, at du skal analysere og vurdere, hvad du er interesseret i, hvem du skal have fat i og hvad de får ud af det. Inden for både PR og PA ligger den største arbejdsindsats i at netværke med stakeholderne.

Brug 4 timer på at kommer igang

Hvis du ønsker at bruge 4 timer en eftermiddag anbefaler Rune, at du bruger dem som følgende:

 • Gennemgå hvad formålet med PR eller PA er for din virksomhed.
 • Lav en analyse af hvilke gode historier du har at fortælle.
 • Og hvilke relevante stakeholders du har i dit eget netværk eller i dit lokale miljø.

Hvor PA er en langsigtet strategi, kan du opnå hurtigere resultater med PR. Et sted du kan starte er eksempelvis at gå efter mindre blogs, hvordan det kan være nemmere at få dit budskab ud. Du kan passende bruge noget af tiden på at skabe dig et overblik over potentielle blogs.


Er du interesseret i iværksætteri, så kan du connecte med mig her. Du kan også abonere på At Turde FM i din favorit podcast app. Har du ris, ros eller feedback til afsnittet om public relations og public affairs, eller IværksætterAkademiet generelt, så kan du sende dem til [email protected]