Hvordan udviklinger du dine medarbejdere gennem cases?

Hvorfor spiller professionelle fodboldspillere ikke kamp hele tiden? Det gør de ikke, fordi deres niveau øges markant på træningsbanen. Hvor meget træner din virksomhed? Svaret er med god sandsynlighed, at I ikke træner. Træning give mulighed for at udfordre medarbejderens zone for nærmeste udvikling og derigennem rykke både medarbejder og virksomheden.


Medarbejdernes udvikling accelereres ved hele tiden at arbejde med zonen for nærmeste udvikling

Zonen for nærmeste udvikling finder du mellem de vante opgaver som skaber tryghed og det ukendte som skaber utrykhed.

Hvis jeg beder dig om at lave et online kursus inden for dit fagfelt, giver det nok en klump i halsen. Beder jeg dig om at tage din mobil frem og filme dig selv i et minut, hvor du taler om din arbejdsdag, så er det med al sandsynlighed nemmere for dig at gøre, men uvant.

Ved at stille cases til den enkelte medarbejder, der matcher næste skridt i forhold til personens niveau, så sørger du for, at personen udviklers sig mest muligt, på kortest mulig tid. Som bonus får du også en medarbejder, der får tydeligtgjort sin egen udvikling. Samme udvikling kan ikke skabes i driften, da medarbejderen hurtigere bliver utryg, når fejl bliver afgørende for performance.

Hvordan bruger virksomheder cases til at understøtte medarbejderens udvikling?

For at sikre de optimale forhold for medarbejderens udvikling kræver det at:

  • HR afdelingen har skabt et overblik over de forskellige kompetencer, som virksomheden har behov for. Som Nicklas nævner i videoen, så giver det god mening at kortlægge evt. karriereniveauer og de tilhørende kompetencekrav for at performe.
  • Virksomheden finder fagpersoner, der kan lave de enkelte cases og stå for vurderingen af besvarelsen og den efterfølgende feedback. Fagpersonerne kan både findes eksternt eller internt.
  • For at sikre en nemmere adgang til viden til besvarelse af de enkelte cases, kan virksomheden løbende samle et vidensbibliotek, eller skabe sig eget.
  • Medarbejderens zone for nærmeste udvikling, er afhængig af hvorvidt personen føler utryghed. Ved at skabe en kultur, der understøtter udviklingen, ved eksempelvis at hylde fejl, vil udviklingspotentialet også øges.

Fandt du artiklen interessant, så kan du lytte til hele episode 192 “Hvorfor skal virksomheder bruge cases?” Med Nicklas Pyrdol At Turde FM.Tak fordi du læste med🙏
Brian Johannsen