MANIFEST

Alle aktiviteter under At Turde er skabt ud fra en klar tankegang. Denne tankegang er At Turdes manifest.

Til dig der ved, at det handler om at turde skabe fremtidens virksomheder:

I et frit marked har virksomheder pligt til at udfordre sig selv, markedet og hinanden i forsøget på at gøre den største positive forskel på markedet, kunderne, medarbejderne og fremtiden. Fremtidens virksomheder tør tage dette ansvar (seriøst).

/Fremtidens virksomheder udfordrer sig selv, for at arbejder bedre og smartere i morgen, end i dag.

  • Fremtidens virksomheder udfordrer markedet, ved at udfordrer status quo og forstå at værdiskabelsen ændrer sig med konteksten.
  • Fremtidens virksomheder udfordrer hinanden ved at fokusere på det, den enkelte virksomhed er bedst til.
  • Fremtidens virksomheder skaber en positiv forskel for markedet ved at fjerne eller bagetalisere problemer.
  • Fremtidens virksomheder skaber en positiv forskel for kunderne ved at tage ejerskab over kundens problem og løse det.
  • Fremtidens virksomheder skaber en positiv forskel for medarbejderne ved at skabe rammerne for, at de får det meste ud af deres potentiale.
  • Fremtidens virksomheder skaber en positiv forskel for fremtiden, ved ikke at belåne kommende generationers ressourcer og muligheder.

At Turde er for dig der ønsker at skabe, eller bidrage til at skabe, fremtidens virksomheder.

At Turde er for dig, der ved, at det først og fremmest handler om at blive ekspert i sin egen virksomhed, kunderne og markedet.

At Turde er for dig, der ønsker at skabe fremtidens virksomheder.