Disse fire kompetencer understøtter ledelsen af forandringer

Ledelse er ikke bare ledelse – ledelse er afhængig af konteksten. Forskellige situation kræver noget forskelligt af lederen og det gælder også i forandringsledelse. Forandringer vil altid medføre en stor usikkerhed og det skal lederen kunne håndtere og omstille sig i.


Pitchen husker dig på, at du for at få dit behov opfyldt, skal tage udgangspunkt i andres behov🤔

At lede under forandringer med høj usikkerhed stiller krav til lederens egen evne til at tilpasse sin ledelse og sig selv. Det kan opsummeres i fire kompetencer:

The flexible mind: Med forandringerne følger der også stor usikkerhed også for lederen. Det kræver at lederen er indstillet på at tage fejl og derigennem udforske lederens eget verdensbillede i processen.

Conscious being: Usikkerheden vil også skabe situationer, der kræver forskellige menneskelige kvaliteter hos lederen. Det er vigtigt at lederen forstår, hvilke kvaliteter som er påkrævet i den enkelte situation og formår at skifte mellem dem.

Wise boundaries: Usikkerheden i forandringerne vil også udfordre virksomhedens nuværende processer, kultur og roller. Lederens skal have blikke for om det er hvad de gør, hvordan de gør det, eller hvorfor de gør det, som er udfordringen.

Relations: Og måske vigtigst af alt, så skal lederen formå at skabe forudsætningerne for tættere relationer mellem medarbejderne. Høj usikkerhed udfordrer styrken af disse relationer og kan skaber konflikter.

Du kan lytte til hele episode 191 ‘Succesfuld implementering af OKR med Jakob Møller Beck’At Turde FM.


Tak fordi du læser med🙏

Få mere inspiration i nyhedsbrevet, der svarer på de spørgsmål som fremtidens virksomheder bør stille sig selv. Viden og erfaringer fra 190+ episoder, der skal inspirere dig til at udfordre virksomheden🤔💭