Hvordan understøtter du medarbejdernes karriere med cases?

Føler du, at du arbejde på din karriere hver dag, hver uge, eller måske kun hver gang du skifter job? Og hvis du er leder, hvordan tror du så dine medarbejdere har det? Ved at stille cases til rådighed for dine medarbejdere, så kan du bruge casene til at forme medarbejdernes karriere med udgangspunkt i deres talenter og personlige motivation.


Cases giver mulighed for hele tiden at øge niveauet og det tilhørende ansvar hos den enkelte.

Foregår karrieren i virksomheder for statisk og reaktiv? Det er en hård antagelse, men svaret er ja. Jeg vil følge den antagelse op med to ekstra antagelser:

  1. Dine medarbejder føler kun at karriere er noget, der sker i etaper når de enten forfremmes eller skifter job. Deres karriere er altså ikke forbundet med kompetencer, men titler og ansvar – ansvar som gives p.b.a. titler og ikke kompetencer.
  2. Virksomheder forfremmer ud fra kompetenceniveauet i den nuværende stilling, ikke i forhold til kompetencerne sat i kontekst til den fremtidige stilling.

Udover at cases fungere godt, til at få reel indsigt i performance i den konkrete kontekst, så giver det også medarbejderen mulighed for løbende at dygtiggøre sig og få mere ansvar.

Hvordan skaber virksomheder karriere understøttende cases?

For at sikre at virksomheden understøtter medarbejdernes karriere, og forretningen, ved at benytte cases, kræver det at:

  • Virksomheden skal stille et stort bibliotek af cases til rådighed, så medarbejderen kan vælge ud fra motivation.
  • Virksomheden skal have tilknyttet interne eller eksterne fageksperter, der kan udarbejde cases og vurdere de enkelte casebesvarelser. Det er afgørende at medarbejderne får den bedste feedback, for at sikre motivation og læring.
  • Virksomheden skal have en HR afdeling, der aktivt benytter cases og formår at udarbejde analyse af kompetencer hos medarbejderne og kompetancegabet i forhold til strategi.
  • Virkomheden skal afsætte (arbejds)tid til at medarbejderne kan løses cases. Denne tid kan passende tages fra de mere klassiske kurser.
  • Bonus: Virksomheden skal have et system til at opsamle og dele den viden, som hver medarbejder sætter sig ind i, under løsningen af en case. Medarbejderen kan skabe læringsindhold som deles med resten af virksomheden.
  • Bonus: Virksomheden kan få eksterne fageksperter til at formulerer cases på problemstillinger, som virksomheden aktuelt sidder med, eller som kommer i fremtiden. Casebesvarelsen fra hver medarbejder kan på den måde understøtte innovationen i virksomheden.

Fandt du artiklen interessant, så kan du lytte til hele episode 192 “Hvorfor skal virksomheder bruge cases?” Med Nicklas Pyrdol At Turde FM.Tak fordi du læste med🙏
Brian Johannsen