Som iværksætter skal du minimere usikkerheden.

Som iværksætter i opstartsfasen er en af dine vigtigste opgaver at minimere usikkerhed. Da jeg d. 23. december 2016 købte en julekalender, var der et helt specielt budskab bag. Stop med at sats dine ressourcer på lottokuponner. Stop med at sats din tid på lottokuponner. Der er et emne, som sjældent bliver taget op, når det gælder iværksætteri: Held, eller tilfældigheder.

Held/tilfældigheder er et af de mange paradokser inden for iværksætteri, på den ene side skal du gøre, hvad du kan for at minimere dem, for det andet er de vejen til succes for iværksættere. I denne artikel vil jeg fokusere på første halvdel af paradokset: Minimering af usikkerhed/tilfældigheder.

Færre tilfældigheder = mindre usikkerhed.

Det handler om at minimere usikkerhed og det er næppe noget, der er mere usikkert end tilfældigheder. Usikkerhed opstår når du ikke har kontrol med resultatet, men det i stedet afhænger af andre, omgivelserne, eller lignende.

Eksemple: Ønsker du at starte en virksomhed, der kræver en form for ekstern finansiering, så er du afhængig af, at andre kan se en pointe med din idé.

Lad os holde fast i investor scenariet.

Når jeg går ned og køber en julekalender, vælger jeg godt nok hvilken kalender jeg vil have, men jeg har meget lidt indflydelse på om jeg vinder. Til gengæld vil nogle (næsten) altid vinde. Du har selvfølgelig mere kontrol over om, hvorvidt en investor vil investerer i din idé. Men de generelle chancer for, at iværksættere får en investering er meget lille. Det kan selvfølgelig godt være at du får en investering, lige som det kan være dig, der vinder en million.

Langt de fleste iværksættere får dog aldrig investeringen og en stor del af disse kommer derfor aldrig videre.

Det handler om at danne sig et overblik over alle de elementer af usikkerhed, som er forbundet med din idé og forsøge at minimere dem, ved at finde nye veje, hvor du er i kontrol. Står du eksempelvis overfor et valg mellem flere forskellige idéer, hvor nogel kræver investering, mens andre ikke gør, kan det være en mulighed at vælge en af de idéer, som ikke gør.

De felste iværksættere vil nok tænke at lige præcis deres idé, er den som klare det gennem nåleøjet og nogle vil selvfølgelig ende med at have ret. Langt de fleste vil dog ikke.

Skab dig et overblik over usikkerheden ved dit projekt.

I traditionel projektledelse fokuseres der på at minimere usikkerheden i projektet og iværksætteri adskille sig ikke. Usikkerhed er når du ikke selv har kontrol over resultatet, eller outputtet og er afhængig af udefrakommende påvirkninger.

Som iværksætter befinder du dig i usikkert farvand, du må forvente at, der er mange ubekendte faktorer, men det er ikke ensbetydende med at du skal opsøge usikkerheden.

Forestil dig den iværksætterrejse du står overfor illustreret således:

Usikkerheden er det, der sender dig på afveje, det der gør, at du jagter muligheder, der viser sig at være ligegyldige. Det er forkerte beslutninger.

Disse afveje vil alle bunde i en forkert antagelse om hvordan andre vil handle. Forkeret antagelser omkring hvordan omgivelserne reagerer.

Og de kan ikke undgåes.

Det du kan gøre, er at skabe dig et overblik over de situationer, hvor du har behov for hjælpe fra andre/omgivelserne, de situation hvor du har behov for, at omgivelserne agerer på en bestemt måde.

Det er nu din opgave som iværksætter at finde frem til metoder, lad os kalde det taktikker, hvor du kan påvirker/motivere omgivelserne til at gøre, det du ønsker.

På den måde minimerer du risikoen for at de agerer anderledes, at de gør noget andet end det du ønsker. På den måde kan du minimere usikkerheden.

Invester i dig selv en gang i måneden.

Det kan være svært at følge med i alt, så få det hele severet månedligt på et søvlfad.

Tak for at skrive dig op, har du spørgsmål så skriv til os på [email protected]

Ups, noget gik galt!