Hvorfor er det så værdifuldt at fejle som virksomhed?

Du kan ikke forvente at alle beslutninger du træffer, er den bedste beslutning. Eller for at vende den rundt, hvis du altid vil træffe den bedste beslutning, så kommer du til at bruge så lang tid, at du bliver overhalet. Du skal ikke fejle blot for at fejle, men derimod for at udvikle virksomheden hurtigst muligt.

Virksomheder skal være gode til at fejle

Men hvad betyder det ‘at være god til at fejle’? Det betyder ikke, at du fejler meget, men derimod at du fejler rigtigt🤔 Det at fejle handler om to ting:

  • Det handler om at turde prøve ting af, der kan udvikle virksomheden
  • Det handler om at lære når det ikke fungere, hvorfor det ikke fungerede og hvad virksomheden så kan gøre

Begge dele forudsætter at virksomheden har “råd” til at fejle. Hvis virksomheden økonomisk er så presset, at der ikke er råd til at begå fejl, så er der heller ikke råd til at udvikle sig og finde smartere måder at levere værdi til kunderne på: Virksomhed taber helt sikkert i fremtiden.

Det er i virksomhedens interesse at udvikle sig, derfor er det også virksomheden, der skal tage risikoen. Den kunde, som har et aktuelt behov du skal hjælpe med, er ikke interesseret i nye løsninger – kunden er bare interesseret i at få den bedste løsning. med andre ord, er det ikke kunden, der skal betale hvis/når du fejler. Ikke direkte.

Det handler om, at forretningsmodellen bag virksomheden tillader, at der begåes fejl internt. Der skal være økonomiskrum til at prøve nye metoder af, tage andre typer kunder ind ol. uden at regningen ender hos den pågældende kunde.

Hvis virksomheden ikke har råd til at fejle, har den heller ikke råd til at udvikle sig (hurtigt nok).

Tak fordi du læste med🙏
Brian Johannsen


Episode: #194 – Hvordan skaber Morningtrain værdi for kunderne? med Thomas Østerkjerhuus
Gæst: Thomas Østerkjerhuus
Virksomhed: Morningtrain