Hvordan laver du en god case?

Lige så effektiv som en case kan være, lige så ligegyldig og forvirrende kan den også blive. Både for virksomheden og for deltageren i casen. Det er vigtigt at virksomheden er skarp at opsætte en case, der giver et retvisende billede af de rette kompetencer.


Virksomheden skal have et korrekt billede af konkrete kompetencer på et operationelt niveau

For at casen giver et grundlag for at vurdere deltageren, kræver det at den er afgrænset og præcis. Casen skal vise de færdigheder som deltageren har, sat i kontekst til den konkrete jobsituation. Det er også afgørende, at færdighederne kommer ned på et eksekverende niveau og så tæt på de beslutninger og den adfærd som også skal tages og udvises i praksis.

Der skal være plads til at deltageren også forklarer, hvorfor personen har valgt at løse opgaven på den valgte måde, men løsningen skal vægte højest. En korrekt designet case har en rigtig løsning i den konkrete situation, da casen er designet ud fra, hvilke beslutninger og hvilken adfærd, der giver det bedste resultat. Det er afgørende, at virksomheden ved, hvilke adfærd, der giver det bedste resultat, inden casen laves.

Hvad skal der til for at få succes med mikrolæring i din virksomhed?

Mikrolæring er bare et værktøj, som så meget andet. Det er ikke værktøjet i sig selv, der understøtter medarbejdernes udvikling, men derimod at skabe en process, der sikrer at det er den rigtige mikrolæring, der stilles til rådighed. For at understøtte udviklingen gennem mikrolæring skal virksomheden:

 1. Strategisk krav: Hvilke resultater skal der skabes om 3 måneder, 6 måneder og 12 måneder?
 2. Nye opgaver: Hvilke opgaver skal der løses for at nå de resultater, som ikke bliver løst i dag?
 3. Kompetence mapping: Hvilke kompetencer skal der til, for at løse opgaverne så målene nåes?
  • Kompetencerne skal helt ned på beslutnings og adfærdsniveau – hvordan skal de løse opgaven og ikke kun hvad de skal gøre.
  • Det er ikke nok at se på hvilken metode den enkelte vil vælge, men i stedet hvordan personen vælger at benytte metoden.
 4. Case design: Der skal skabes en case, der præcist afdækker, hvorvidt kompetencen i forefindes hos den enkelte. Case skal være:
  • Så tæt på den virkelige situation som muligt.
  • Detaljeret nok beskrevet til at deltageren har et fornuftigt beslutningsgrundlag.
  • Skal rammesættes korrekt, så deltageren ved, hvad der forventes, hvordan casen forventes løst, hvem der evaluerer og hvorfor det er relevant at lave casen.
  • Præcis og afgrænset til konkrete kompetencer gennem delopgaver.
  • Udarbejdet af en fagekspert for at sikre, at alle ovenstående punkter er opfyldte og at resultatet af casen giver et retvisende billede af deltagerens kompetencer.
 5. Feedback: Feedbacken skal ikke gives udfra, hvad deltageren gjorde forkert, men i stedet ud fra, hvad det rigtige ville være at gøre (set ud fra den konkrete kontekst). Medmindre der er et faktuelt rigtig resultat på tværs af alle kontekster. Fortæl, hvad den perfekte besvarelse havde indeholdt.
 6. Næste skridt: Hvis casen indgår som en del af medarbejderudviklingen, hvad er så næste skridt for medarbejderen? Og hvornår skal medarbejderen lave en ny case?

Fandt du artiklen interessant, så kan du lytte til hele episode 192 “Hvorfor skal virksomheder bruge cases?” Med Nicklas Pyrdol At Turde FM.Tak fordi du læste med🙏
Brian Johannsen