Hvad er forskellen på målene i OKR og KPI?

Når virksomheden styrer ud fra OKR er det hele virksomhedens opgave at prioritere på tværs af medarbejdernes mål. Det kræver transparens både fra den enkelte medarbejder, men også i forhold til hvilke mål der er vigtige lige nu.


Med KPIer er det din opgave at nå dine mål, men med OKR skal I nå de mål der er vigtigst

KPIer er simple at forstå for den enkelte og de er derfor også gode til at sætte en retning. Du får hvad du måler.

I OKR bliver målene også brugt til at styre efter, men det at prioritere målene på tværs af virksomheden er en løbende proces. Medarbejderen kan opleve, at han/hun når egne mål, men at de mål pludselig skal nedprioriteres til fordel for en anden medarbejders mål.

Det stiller krav til at medarbejderen forstår baggrunden for målene, der er sat for virksomheden, hvorfor det er afgørende at inkludere medarbejderne i processen med at finde frem til og prioritere målene, både de egne, afdelingens og måske endda virksomhedens.

OKR giver et mere nuanceret billede af, hvad der det vigtigste for virksomheden og hvordan den bør prioritere de interne ressourcer. Med OKR er det virksomhedens succes, der vægter højest, ikke den enkelte medarbejders succes med at nå egne mål.

Du kan lytte til hele episode 191 ‘Hvordan får din virksomhed succes med OKR?’At Turde FM.


Giv mig chancen for at inspirere dig til at se virksomheden i et nyt lys 🤓🙌

Hver uge gør jeg mit bedste for at skabe konkret inspiration til dig der har travlt, men stadig ønsker nyt input. At Turde Bullets er en mail, du kan læse på tre minutter og derefter vælge om det er relevant for dig at dykke yderligere ned i et eller flere af emnerne. Målet er at skabe Danmarks bedste inspirationsmail for dig, der ønsker at skabe fremtidens virksomheder.