Fokus, tid og energi

Advarsel: At læse denne artikel kan være din bedste investering nogensinde…. eller den værste.

Har du nogensinde overvejet, hvorfor vi mennesker investerer vores penge? Et udmærket svar kunne være, at vi gerne vil sikre vores fremtid. Vi er overbeviste om, at de penge vi investerer, plus et evt. afkast og renter, er mere værd for os i fremtiden, end posen med penge er i dag. Forsimplet er en investering at sige nej tak til noget i dag, med den overbevisning om at gevinsten over tid er størrer. Hvorvidt der er tale om en succesfuld investering, vurdere vi ud fra størrelsen på det endelige afkast. En succesfuld investor vil være en person, der formår at få det størst mulige afkast over tid.

Som investor, handler det ikke om at satse hele investeringen et sted – det hedder nok nærmere gambling. Investorerne deler i stedet pengene ud på en række investeringerne. Det handler om at skabe en samling af investeringer, en investeringsportefølje, der samlet set giver det størst mulige afkast. Det handler ikke om:

  • At gætte rigtigt hver gang du investere
  • Investerer, der hvor risikoen er lavest
  • Se investeringerne isoleret set

Hvis målet er det største afkast i fremtiden, skal investeringerne vurderes ud fra et helhedsbillede af hele investeringsportefølje, ikke ud fra hvordan de enkelte investeringer klarer sig. De dygtigste investorer taber også penge på dårlige investeringer – de tjener dog væsentligt mere på porteføljen som helhed  end de personer, der vælger de sikre investeringer. Investorernes beslutninger skal vurderes helheden og ikke enkeltvis. Måske du bør tage ved lære, af nogle af verdens dygtigste beslutningstagere: Investorerne.

Succes i livet handler om din evne til at blive en bedre investor.

Sandheden er den, at vi alle investerer hele tiden – det er bare ikke (kun) penge vi investerer. Da du klikkede på denne artikel, investerede du samtidig dine to vigtigste ressourcer: Din tid og dit fokus.

Mens du læser denne artikel, bearbejder din hjerne den viden og de indtryk, den får. Havde du valgt at læse en anden artikel, se en video eller lytte til en podcast, havde din verden (måske) set helt anderledes ud. Ud over dit fokus så bruger du også 10 minutter på at læse artiklen. 15 minutter hvis du også så videoen. Om det var bevidst eller ej, så har du investeret din tid og fokus i at læse denne artikel.

Det sætter jeg selvfølgelig pris på, men kun hvis den giver dig det ønskede afkast!

Investorer har det let, når det gælder afkastet af deres investeringer – der er kontant afregning.  En investoreren har truffet en god beslutning når aktien stiger og vice versa, men spørgsmålene er: 

  • Hvad er afkastet af dine investeringer af din tid og dit fokus?
  • Hvornår ved du, om det har været tiden værd at læse denne artikel?

Det er de færreste af os, der er så bevidst omkring prioriteringen af vores tid og fokus. Lad os indse det, du læser sikkert denne artikel fordi du fandt den i dit feed og overskriften lød fængende.

Hvordan tror du investorer ville klare sig med samme udvælgelseskriterier? 

Du kan ikke træffe gode beslutninger, hvis du ikke ved hvad afkastet skal være.

Du kan ikke vurdere, hvorvidt du træffer gode beslutninger uden at kende til dit ønskede afkast. Hvad er dine succeskriterier? Investoreren har et enkelt succeskriterie: Flere penge i fremtiden. Det succeskriterie kan måles og enhver investering kan vurderes ud fra dennes positive eller negative bidrag. Der er ret gode chancer for at du ikke har en så simpelt succeskriterie. Du vil sikkert opleve, at der er flere typer afkast, som du ønsker at vurdere dine beslutninger ud fra. tre åbenlyse kunne være:

  • Penge/muligheder i dag og i fremtiden.
  • En god familie og tid til at være sammen med dem.
  • Et godt og sundt liv/helbred.

En investor har et simpelt kriterium for succes: størst muligt afkast. Du og jeg har en mere umulige opgave i at balancere flere forskellige typer afkast. Målet er ikke at fortælle dig, hvad dine succeskriterier skal være. Du skal finde dine egne succeskriterier, hvis du gerne vil træffe bedre beslutninger.

En af de vigtigste pointer fra sammenligningen mellem beslutninger i investeringsverden og samtlige andre beslutninger, er at du ikke kan/skal vinde hver gang. De dygtigste investorer, er ikke dem, der aldrig taber penge på nogle af deres investeringer. Du får eksempelvis ikke det største afkast af at investere i obligationer. Det handler I stedet om, at du tager kalkulerede risici og spreder dine investeringer ud.

Dykker du ned i succesfulde iværksætters historik, vil du finde mange fejlslagne beslutninger og måske endda en konkurs eller to.

Det handler ikke om det sikrer valg, de største afkast kommer når du går mod strømmen

Hvis dine beslutninger altid viser sig at være gode, er det nok et tegn på at du ikke satser nok. Mål dine beslutninger på deres samlede afkast og del din tid og fokus ud på forskellige aktiviteter. Det gælder selvfølgelig ikke om at fejle hele tiden, omvendt er det et dårligt tegn, hvis du slet ikke fejler overhovedet.

Investorer får det største afkast, når de med succes better mod markedet – investerer modsat andre i markedet. Det forudsætter selvfølgelig, at de investoren også har ret. Pointen er, at gør du som alle andre, så får du samme resultat.

En gang imellem skal du klikke på en interessant artikel i dit newsfeed og læse den til ende, andre gange skal du springe over. Nu ved du, at du har et valg og at det er dine beslutninger samlet set, som afgører, hvad dit afkast bliver i livet.

Tak fordi du læste med🙏
Brian