Hvordan laver du en god case?

En god case starter med formålet for casen; gøres virkelighedstro; har faste og trilstrækkelige rammer; afsluttes med den rette feedback.

Hvad er problembaseret læring?

Problembaseret læring er træning at finde og forstå viden og data til at løse et konkret problem. Du lære først nyt, når du skal bruge det.